is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de regeering van een pauselijke bul of van een vonnis; ook van de aanstelling van een consul door een vreemde mogendheid.

exhaustor, m. Lat. werktuig om leeg te pompen.

exhibition, Eng. tentoonstelling.

exigeant, Fr. veeleischend.

existeeren, Fr. bestaan; leven, zijn.

ex libris, Lat. (lett.: uit de boeken) boekmerk, eigendomsmerk in boeken.

Exodus, Gr. uittocht (2e boek van Mozes).

ex officio, Lat. ambtshalve.

exorbitant, Fr. buitensporig.

exoterisch, Gr. oningewijd, (tegenst: esoterisch).

exotisch, Fr. wat niet in ons land thuishoort.

expediëeren, verzenden, afzenden; expediteur, die zich belast met het vervoer (de expeditie) van koopwaren; expeditie, vr. beteekent ook krijgstocht

experientia docet, Lat door ondervinding wordt men wijs; experiment, o. proefneming; experimentaal, op proefnemingen gegrond; experimenteeren, proeven nemen.

expert Fr. deskundige; expertise, vr. onderzoek door experts.

expliceeren, Fr. uitleggen; explicatie, vr. uitlegging, woordenwisseling.

explodeeren, ontploffen; explosie, vr. ontploffing.

exploit, o. Fr. aanzegging door een deurwaarder; exploitatie, vr. het winstgevend maken, het uitbuiten (exploiteeren).

exploratie, vr. Fr. onderzoek (van landstreken, of zij mineralen, enz. bevatten).

export, m. Fr. uitvoer; exporteeren, uitvoeren.

express, Eng. sneltrein; expresse bestelling, spoedbestelling.

expressie, vr. Fr. uitdrukking; expressief, vol uitdrukking.

exspiratie, vr. Fr. afloop, dood.

ex(s)tase, vr. geestvervoering, verrukking.

ex tempore, Lat. voor de vuist.

extensie, vr. Fr. uitbreiding.

exterieur, Fr. uiterlijk, uitwendig, de buitenkant

externe, Fr. uitwonend scholier, bediende of geneesheer (aan een ziekenhuis).

exterritoriaal wat niet tot het grondgebied van een staat behoort en waar de wetten daarvan dus niet gelden, de exterritoriale wateren der Noordzee, bijv.; exterritorialiteit, vr. voorrecht van vreemde gezanten, enz., dat zij nl. niet onderworpen zijn aan de wetten van het land, waarin zij wonen.

extincteur, m. Fr. toestel om een begin van brand te blus^chen.

extract o. Lat. uittreksel, aftreksel, afkooksel.

extra-ordinair, Fr. buitengewoon.

extravagant Fr. buitensporig; extravagance, vr. buitensporigheid.