is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

histologie, vr. Gr. leer der weefsels van het lichaam, historicus, Lat geschiedkundige; historiograaf, geschiedschrijver.

hobby, Eng. stokpaardje; liefhebberij, hodie mini, er as tibi! Lat. heden ik, morgen gij! holyday, Eng. feestdag, vacantiedag. homerisch gelach, daverend gelach, home-rule, Eng. zelf regeering (voor Ierland), homilie, vr. Gr. kanselrede.

homme, Pr. man, mensch; homme d'affaires, zaakwaarnemer; homme de coeur, hoveling; homme de fortune, gelukskind; homme de lettres, geletterde; homme d'esprit, geestig man.

hom(o)eopathie, v. bijzondere geneeswijze, volgens den stelregel: similia sinulibus curantur, (gelijke (kwalen) worden door gelijke genezen,) zoodat men bijv. tegen koorts een middel geeft, dat een gezonde koortsig zou maken.

homo, Lat. Mensch; homo novus, nieuwe man, d.w.z. nieuwe bekleeder van een ambt; homo homini lupus, de eene mensch is een wolf voor den ander: homo sum, humani nihil a me alienum puto, ik ben een mensch en acht niets menschelijks mij vreemd (citaat uit Teren tius) .

homologeer en, de schikking, door een failliet aan zijn schulaV eischers aangeboden, gerechtelijk bekrachtigen, verbindend maken.

homoniem, Gr. gelijkluidend (van woorden).

honneur, vr. Fr. eer; de honneurs waarnemen, (bij bezoek) de eer des huizes ophouden, de plichtplegingen verrichten; honorabel, eervol, deftig; honorair ambt waar geen bezoldiging aan verbonden is; honorair lid, eerelid; honoreer en, eeren, betalen, uitbetalen; honorarium, bezoldiging, meestal voor geestesarbeid (van een schrijver een dokter, enz.); honoris causa, Lat. eershalve.

honni soit qui mal y pense; Fr. schande over hem, die er kwaad van denkt! (devies van het Engelsche wapen).

honved, m. Hongaarsche landweersoldaat.

horizontaal, waterpas.

horoscoop, Gr. planeetlezer, die iemands lot voorspelt uit zefveStand ^ Sterren zl*° fleDoorteuur; die voorspelling

herreur, vr. Fr. afschuwelijkheid, gruwel; horribel, afschuwelijk; horribile dictu, Lat. ijselijk om te zeggen; horror vacui, de afschuw (der natuur) van het ledige (waaraan men vroeger het opstijgen van het water in een luchtlediae buis toeschreef).

hors concours, Fr. bulten mededinging.

hors d'oeuvre, Fr. iets overtolligs, bijgerecht

horticultuur, vr. Lat tuinbouw; hortulanus, tuinman, opzichter over tuinen; hortus, m. zie ook botanicus, academische