is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap der vcorwereldlljke schepsels en bun f~«ele werrSfselenT palaeontoloog, geleerde op dat gebied; pal«-

palatinaat, paltsgraafschap, de Palts paletFr. verfbordje der schilders.

ÖK2> a G^ent

soms zeer belangrijk van inhoud was) bijna geheel wegoekrabd heeft om het nogmaals te benutten.

paUadium, o. Pallas (^e^a)-b/e'A.1.d^rX £ arondming beschermde; beschermend heiligdom; fig. de grondwet is het palladium van den staat

ÖSrX S ^JSStTSS^ of maar voor een ^fang tópt pijnstillend middel zonder geneeskracht

_ ,' rn..i«ri Tstt kruis- of wonderboom. «

laSum^f Lar^wljdTGrieksche mantel; witte wollen band

£ teeken hunner geestelijke macht ^ hefüg

^chH^^w^wp meeval in ongunsUgen zin g,

Zuid-Amerika. herdersgod; pansfluit, herders- cl

Pan toegeschreven)!%lc..elinge daling van alle fondsen

panaceel vr^Lat. universeel woudermiddel, plncratesie, Lat. alleenheerschappij; alleen-bezit

K^^SeM, van beslissingen va. *Tde RomlirSe rechtskenners (bijeengebracht op last

WSJS zi^o^^^ «~■

piUSÏÏ'o. Gr. fabelleer, de£ hoofdstad van de hek *^l7a" wart alle mogelijke bederfenwanordeheerscht oaneavriek, vr. Gr. lofrede; panegynst lofredenaar. paTemefc^cense., Lat brood en schouwspelen; woorden *Tftterheid door Juvenilus tot de Romeinen uit den verval, ïd geridit. die geen hoogere wenschen «eer hadden dan korenuitdeelingen en gratis voorstellingen in ^Circus, paneeren. Fr. bedekken met een korst van brood- of b«-

.^nuuusme, o. het streven om al wat van Duitschen sta»