is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sophisme, o. Fr. drogrede; sopbist, drogredenaar, degeen die spitsvondigheden debiteert, opzettelijk valsche gevolgtrekkingen maakt; sophistisch, spitsvondig, bedrieglijk.

sorbet, Fr. ijsdrank bereid met vruchtensap en eenigerlei alcoholisch en drank.

sorteeren, It. uitzoeken, afdeelen; goed gesorteerd zijn wordt gezegd van een koopman, die een behoorlijke verscheidenheid van artikelen in voorraad heeft; sortiment, o. It. verscheidenheid van voorradige artikelen, goederenvoorraad.

sotto voce, It met zachte stem.

soubrette, Fr. nuffige, sluwe kamenier.

souche, vr. Fr. stamregister; in een bon- of quitantieboekje;

het gedeelte dat niet afgescheurd wordt souffleur, Fr. degeen, die in den schouwburg souffleert,

d.w.z. de spelers, wie he geheugen in den steek laat

voorzegt

souffre-douleur, Fr. zondebok; souffreeren, lijden, toelaten, souper, soupé, o. Fr. avondmaaltijd; soupeeren, avondmalen, souple, Fr. lenig, buigzaam, handelbaar, sourdine, vr. Fr. demper.

souspieds, mrv. Fr. voetriemen aan broek of slobkousen.

soutane, vr. Fr. het kleed der R.K. geestelijken.

souteneur, Fr. man, die leeft van de verdiensten van een

publieke vrouw, souterrain, Fr. onderaardsch gewelf, kelderverdieping, souvenir, o. Fr. herinnering, herinneringsgeschenk, souveretn of soeverein, Fr. vorst die onbeperkt heerscht

alleenheerscher; souvereiniteit, vr. alleenheerschappij, sovereign, m. Eng. munt (= pijn. ƒ12). spahi, Turksch ruiter; inlandsen ruiter in Fransch Afrika. Spartaansch, gestreng, hard, niet verwijfd (als in 'l oude

Sparta).

spasme, o. Gr. kramp; spasmodisch, krampachtig.

spatie, vr. Lat tusschenruimte, stiftje om ruimte te houden tusschen de drukletters; spatieus, ruim.

speaker, Eng. voorzitter; mister speaker! mijnheer de voorzitter!

speciaal, Fr. bijzonder, afzo-.derlljk, bepaald; specialiseeren, afzonderlijk in- of verdeelen; specialiteit vr. bijzonderheid; persoon, die zich aan één enkelen tak van kunst en wetenschap wijdt (in deze beteekenis is specialist verkieselijker); specie, vr. klinkende munt specieus, schoonschijnend, misleidend; specificatie, vr. nauwkeurige, stuksgewijze opgaaf; specificeeren, nauwkeurig, stuksgewijs opgeven; afzonderen, in soorten verdeelen; specificum, of specifiek middel, algemeen gebruikelijk geneesmiddel voer bepaalde ziektegevallen; specifiek, soortelijk; specimen, o. Lat (mrv. specimina) proeve (van bewerking), plan, model.