is toegevoegd aan uw favorieten.

Vreemde woordentolk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volledig onder den invloed van een geest is.

SrancendentaaL Ixjvenzirmehjk. het zinnelijke ot net geöie* der ervaring te boven gaand.

trans. Lat- in samensteflmgen: over, aan gene znde (van wateren, bergen, enz.). . ^..

transactie, vr. Fr. vergelijk, minnerijke schikking.

transatlantisch, aan rf naar gene zijde van den AtL Oceaan.

transcript, o. Fr. overgeschreven stuk. afschrift.

transfiguratie, vr. Fr. gedaanteverwisseling; verheerlijking van Christus op den berg Tabon trarisfigureeren, vervormen.

transformatie, vr. Fr. vervorming: transformeer en, vervormen, een nieuwen vorm geven.

transigeeren, Fr. door wederzijdsche concessies een geschil bijleggen, schikken, plooien.

transito, o. It doorvoer van waren; transito-handel, doorvoerhandel.

translate», Fr. vertaler, beêedigd tolk.

transmissie, vr. Fr. overbrenging, overdraging. _

transrrmtatie-theorie, de leer der vervorming, de theorie dat alle organismen op aarde ontstaan zijn door de gelijdehjke vervorming van enkele primitieve stamvormen.

trans pon eer en, Fr. in een andere toonsoort overzetten.

transport, o. Fr. vervoer (loon); het overdragen van een getal op een andere bladzijde; aantal personen, die gelijk vervoerd worden: soldaten, gevangenen, enzj transporteeren, vervoeren, overdrager, enz.

transpiratie, vr. Fr. bet zweeten (transpireeren).

trapezium, o. Lat ongelijkzijdige vierhoek met twee evenwijdige zijden; trapéze, ra. Fr. zweefrek voor gymnastische toeren.

trapper. Eng Nrjord-Amerikaansche pelsjager.

Trappist, hd der Trappist en-orde (naar de abdij La Trappe

in Normandië). de strengste der kloosterorden, traverse, vr. Fr. dwarshjn, -streep, -balk. -gang, dwarse

borstwering, fig. wederwaardigheid, travestie, vr. Fr. verkleeding, lachwekkende inkieeding van

iets ernstigs.

trawant, D. begeleider, BjQcechfc bijplaneet maan.

trawL Eng sleepnet trawler, vischkotter.

trema, o. deel teeken, (twee puntjes op een klinker cm aan te duiden, dat deze brj de volgende lettergreep hoort).

trente el ouaranfe, Fr. (bs. dertig en veertig) zeker hazardspel met kaarten.

trepaan, m. Gr. schedelboor (chirurgisch instrument); trepaneeren, de hersenpan doorboren.

tres facrunt coUegium, Lat drie vormen een college, kunnen een beslissing nemen.

tresorier, Fr. ontvanger, schat- of rentmeester.

triage, Fr. het uitzoeken, sorteeren. .

triangel, Fr. driehoek (ook ab slaginstrument); triangulatie.