is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

posieten. Naar den tijd van gebruik onderscheidt men zomer-andijvie (zaaien eind April of Mei) en winter-andijvie (zaaien eind Juni), de eerste om de 2 a 3 weken opnieuw, om ze later uit te dunnen, de tweede op een zaaibed, om ze later op 30—35 c.M. uit te planten, op zeer voedzamen grond. Bij het planten het blad op de helft afsnijden. Later de plant samenbinden, om het binnenblad te bleeken. Bij de „krulandijvie" met kroesvormig blad is opbinden haast niet noodig.

Ane of Anai, rivier op de Westkust van Sumatra, ontspringt op den Singalang en mondt beneden Doekoe in den Indischen Oceaan uit. Bekend is de kloof, waardoor de rivier stroomt, in 1833 overbrugd voor den postweg; in 1891 is er een spoorweg in aangelegd.

Anecdote, woord dat thans de beteekenis heeft van een kort grappig verhaal, vooral een voorval uit het leven van een historisch persoon, dankt, haar ontstaan aan het boek „Anecdota" van Procopius, waarin deze bizondere gebeurtenissen uit het leven van Justinianus den Groote meedeelt.

Anema, Anne (1872— ), hoogleeraar in de rechtswetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, promoveerde in 1894 en werd in 1904 benoemd tot hoogleeraar. Hij was lid van verschillende staatscommissies, gaf enkele kleinere publicaties in het licht en bewerkte deel V van Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederl. Burgerlijk recht (1915).

Anema, Seerp (1875— ), orthodox Calvinistisch dichter en prozaschrijver, tot 1910 onderwijzer in den Haag. Wijdde zich daarna geheel aan letterkunde en studie, waarvan getuigen zijn bundels „Poëzie" en „Aan Hollands kusten", waarin hij zich, wat de vorm betreft, een volgeling van Perk toont, zijn roman „In 's levens Opgang", en zijn in 1921 verschenen studie „Een vergeten dichteres uit de 18e Eeuw" (= Clara Feyoaa Sytzama).

Anemoon.

Anemometer is een werktuig om de druk en snelheid van den wind te meten.

Anemoon, gewassen met vleezigen wortelstok, fam. Ranunculaceeên met meest 3-tallige bladen en onder de bloem een krans van bladen. Bekendste soorten zijn: Anemöne nemorösa, boschanem.

bloeit wit of roze¬

rood, Maart—Mei,

in boschachtige streken. Gekweekt worden: A. Pulsatilla, met dicht behaarde, paarse bloemen, Mrt.—Mei, later pluizige vruchten A. coronaria, allerlei kleuren, enkelen dubbelbloemig, Mei-Juni, door de bloemisten in

kassen en bakken veel getrokken, ook ingevoerd uit Zuid-Frankr. Worden alle voortgekweekt door „klauwtjes" (stukken v. d. wortelstok).

Aneroïde-barometér. Zie Barometer.

Anethum. Zie Dille.

Aneurysma noemt men een ziekelijke uitzetting van een slagader. De oorzaak is meestal gelegen in een ziekte van den vaatwand (endarteriitis) maar kan ook een verwonding of beleediging van het bloedvat zijn. 't Meest komt het aneurysma voor aan den boog van den grooten lichaamslagader, 't Groote gevaar is gelegen in een barsten van het aneurysma, hetgeen doodelijke inwendige verbloeding tot gevolge kan hebben. Dit kan zelfs plaats vinden al heeft het van tevoren nooit eenig verschijnsel vertoond en was men dus met zijn bestaan niet bekend.

Angara, rivier in Siberië, zijrivier van de Jenissei, ontspringt in Transbaikalië, stroomt door het Baikal-meer en verlaat het aan de W. zijde.

Angarierecht (jus angariae) is het recht dat een vijandelijke of neutrale mogendheid heeft om in geval van noodzaak gebruik te maken van voertuigen en schepen, welke in particulier