is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn 120 a 165 vadem (van 1,8 M.) lang en worden geborgen in een kettingbak, een ruimte beneden in het voorschip. De ankerkettingen worden ingehieuwd met een ankerspil, dat door stoom in beweging gebracht wordt.

Anker, als wijnmaat, heeft een inhoud van 38,8 L. In den vischhandel is een anker een fust, inhoudend 50 K.G.

Anker, Sijbrand van den (1822-1894), R.K. godgeleerde, sedert 1864 leeraar aan het seminarium in Kuilenburg, schreef verscheidene werken op kerkelijk gebied.

Ankerhorloge was een uurwerk, waarinde pal door een anker vervangen werd.

Ankerkuil, een groot kuilnet, vast- en uitgehouden door een op stroom ten anker liggend vaartuig, en aan de zijde van den kuil zelf aan een anker bevestigd. De kuil is de zak, waarin een vischnet uitloopt. Met den ankerkuil wordt de zeer kleine visch ook gevangen, hetgeen daardoor veroorzaakt wordt, dat de kuil zeer kleine mazen heeft.

Ankersmit, Pieter (1835-1903), scheikundige, publiceerde weinig wetenschappelijk werk, doch was zeer werkzaam in de gerechtelijke scheikunde, en sinds 1890 deskundig adviseur der Justitie.

Ankeveen, gemeente met c. 600 inw. in Noord-Holland ten Z.W. van Hilversum, aan de veenplassen gelegen. Landbouw, handel in turf.

Anklam, stad in het district Stettin, Pruisen, aan de Peene, met c. 15.000 inw., heeft machinefabrieken en scheepstimmerwerven. Behoorde van 1648— 1720 aan Zweden.

Ankylosis is de onbewegelijkheid van een gewricht. Ware ankylosis bestaat als de gewrichtsuiteinden met elkaar vergroeid zijn, valsche ankylosis wanneer door vergroeiing of verkorting der naburige spieren de onderlinge verplaatsing der gewrichtseinden is opgeheven of verminderd.

Anlo, dorp in het N.O. der provincie Drente met c. 4500 inw., heeft turfgraverijen. Rogge, aardappelen, boekweit.

Anna, De Heilige, de moeder van Maria de moeder van Jezus, was de echtgenoot van den heiligen Joachim, is de schutspatrones der meubelmakers. Haar gedenkdag valt op 26 Juli.

Anna Comnena (1083—1148), dochter van den Byzantijnschen keizer Alexius I, huwde met Nicephorus Bryennius. Zij trachtte tevergeefs haar broeder Johannes van den troon te stooten. Bekend is de goede levensbeschrijving, welke zij van haar vader schreef.

Anna Iwanowna (1693—1740), keizerin van Rusland, dochter van Iwan III, den halfbroeder van Peter den Groote, huwde in 1710 den Hertog van Koerland, die reeds in 1711 overleed. In 1730 na den dood van Peter II werd zij keizerin van Rusland, doch liet grootendeels haar gunsteling Biron regeeren.

Anna Leopoldowna (1718 — 1746), dochter van hertog Karei Leopold van Mecklenburg en Catharina Iwanowna, huwde in 1739 prins Anton Ulrich van Brunswijk—Wolfenbuttel, riep zich zelf tot regentes van haar zoon Iwan uit, doch werd kort daarop door den Russischen adel met haar man en kind te Kolmoghori aan de Dwina gevangen gezet, waar zij in 1746 overleed.

Anna Maria Mauritia (1601 —1666), gemalin van Lodewijk XIII, moeder van Lodewijk XIV en Philips van Orleans. Zij was regentes tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XIII en stond onder invloed van Mazarin, hetgeen de haat van den adel opwekte en aanleiding was tot vele twisten. In 1661 legde zij haar regentschap neer.

Anna Paulowna (1795-1848), dochter van Paul I, Czaar van Rusland, huwde in 1816 den lateren Koning Willem II van Nederland en was de moeder van Koning Willem III.

Anna Stuart (1665—1714), koningin van Groot-Brittannië en Ierland, dochter van Jacobus II en Anna|Hyde, huwde prins George van Denemarken (1683) en koos in 1688 de zijde van Willem III. Zij volgde hem in 1702 op, nam deel aan den Spaanschen successieoorlog en