is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water van de Beersche Maas naar de Langstraat en het Oude Maasje afvloeit.

Baarle-Nassau, gemeente met c. 2500 inw. in de provincie Noord-Brabant op de Belgische grens met enclaves in België. Zandgrond, gedeeltelijk ontgonnen.

Baarmoeder noemt men het orgaan der vrouwelijke zoogdieren, waarin de vrucht groeit tot zij geboren wordt. Het is gelegen in het onderste gedeelte van den buik, tusschen, aan de voorzijde de pisblaas en aan de achterzijde de endeldarm. De vorm is ongeveer die van een driehoek met de basis naar boven gekeerd; in die basis monden de eileiders of buizen van Fallopius, waardoor het ei in de baarmoeder geraakt en daar al of niet bevrucht wordt. In het laatste geval gaat het ten gronde, in *t eerste geval hecht het zich aan den baarmoedermond en

giueiL aan tot net m normale omstandigheden als voldrageu vrucht wordt uitgestooteu. Tijdens dien groei van de vrucht neemt ook de baarmoeder in omvang toe, krijgt een ongeveer kogelvormige gedaante, om, na de geboorte van de vrucht zich onmiddellijk weer te verkleinen, maar nimmer meer de oorspronkelijke maagdelijke afmeting en vorm te herkrijgen. Men noemt 't bovenste deel van de baarmoeder de bodem, het middelste het lichaam en het onderste deel de hals.

Baarn, gemeente in de provincie Utrecht, met c. 10.000 inw., bestaat uit de dorpen de Vuursche en Baarn, in een boschrijke streek, welke veel vreemdelingen trekt; het paleis Soestdijk en andere buitenplaatsen. Landbouw en veeteelt.

Baarsnet, een driewandig, staand net, hoofdzakelijk in gebruik tot het vangen van baars.

Baarsvisschen (Perciden), een der fam. der Stekelvinnigen met meestal 2 rugvinnen, waarvan dan de voorste alleen stekelstralen heeft, terwijl er ook nog een of meer stekelstralen voor in de aars- en buikvinnen zitten. Bij

het postje echter is er maar een rugvin, die vooraan stekelstralen heeft.

De rivierbaars is een zoetwatervisèh, die vooral in stroomend water voorkomt, meest in troepjes leeft en een echte roofvisch is. Deze wordt veel gevangen. In N.- en M.-Europa komt in de rivieren de zander voor. De zeebaars komt vooral in de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan voor en zwemt de rivieren wel op. Het postje is een zoetwatervisch, die, hoewel veel minder algemeen dan de rivierbaars, bij ons wel in de rivieren en andere zoete wateren voorkomt.

Baba (1), een Turksch woord, dat „vader" beteekent en waarmede geestelijken in Turkije en Perzië worden aangesproken. Baba (2), een vrouwelijk wezen (heks), dat voorkomt in de Slavische folklore.

Babar-eilanden, groep van zes eilanden in Insulinde, tot de residentie Amboina behoorend. Van deze eilanden ligt Babar het hoogst boven de zee. Zij zijn merkwaardig, door de mooie, jonge kalkterrassen, welke er gevonden worden.

Babbaee. Charles M7Q1_in7n tj„_

gelsch wis- en werktuigkundige, was de uitvinder van een rekenmachine en gaf logarithmen-tafels uit.

Babbittmetaal is een alliage van 85 % tin, 10 % antimonium en 5 % koper; het is vrij zacht. Den naam dankt het aan zijn Amerikaanschen uitvinder; het is een bekend lagermetaal, d. w. z. metaal voor tappen en andere wrijvende deelen van machines.

Babcock en Wilcozketel is de naam van een waterpijpketel, waarvan de verticale pijprijen in afzonderlijke waterkasten uitmonden. Voordeelen: geen steunen in de waterkasten, gering gevaar bij ontploffing, gemakkelijke montage. Zie verder Stoomketels.

Babel of Babyion is de naam van de hoofdstad van het Babylonische rijk, middelpunt van de Voor-Aziatische beschaving gedurende eeuwen. Haar stichtingstijd is onbekend, maar zij was