is toegevoegd aan uw favorieten.

Zoek-licht : Nederlandsche encyclopædie voor allen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beninc, Alexander, Vlaamsen miniatuurschilder, woonde c. 1500 te Gent en te Brugge, verluchtte verscheidene handschriften.

Beningha, Sicko, Groningsen kroniekschrijver, heeft in zijn werken de gebeurtenissen in Groningen en Friesland van 1492—1527 beschreven.

Beni-Suëf (1), Provincie in OpperEgypte. Beni-Suëf (2), hoofdstad van deze provincie met c. 29.000 inw., heeft katoenindustrie, handel in tapijten, groote jaarmarkt.

Benjamin heet de jongste van de lievelings-zonen van den aartsvader Jakob (Genesis 35 : 16—18);vandaar algemeen voor den jongste (de Genestet's

gcuiunije: Denjamin-aij. ue naam schijnt oorspronkelijk eenige families van den stam Jozef aangeduid te hebben als:

z,onen van net zuiden; de sage heeft er een persoon van gemaakt. De stam Benjamin werd in den richteren-tijd bijna geheel vernietigd (Richt. 20); hij herstelde zich door maagdenroof (zie J. Cats, Trou-ringh). De eerste koning van Israël, Saul, was Benjaminiet. David lijfde B. in hoofdzaak bij Juda in.

Benjamin van Tudela (12de eeuw), Joodsch koopman uit Spanje, was de eerste Europeaan, die Perzië en Tartarije bereisde.

Benkoelen, res. op Sumatra, ligt tusschen 2° Z.B. en den Vlakken Hoek en tusschen den Boekit Barisan (hoogste top Dempol) en de westkust. De landbouw nog primitief; de meeste rijst wordt op tegals gekweekt, hoewel de sawah-bouw toeneemt. Verder wordt geteeld koffie, zwarte peper, tabak, pisang en hevea. Uit de bosschen haalt men timmerhout en rotan. Belangrijk is de mijnbouw; goud levert Redjang Lebong. 't Auto-verkeer is vrij druk evenals de kustvaart tusschen de hoof dpi. Bengkoelen en Ketaoen. Bevolking c. 220.000 inw., waarvan c. 500 Europ. en c, 5500 Chineezen. De inlanders behooren tot verschillende stammen en zijn meest Moh.; de Christelijke zending maakt bekeerlingen onder de heidenen.

Tot de res. behooren o.a. Tikoes (Rattenen.) op de reede van Bengkoelen en Engano. In 1825 ging de streek uit Engelsche handen in Nederl. over. Bekende pl. zijn nog Moko-Moko, Manna, Bintoehan, Moeara Anam en Kepahiang.

Bennebroek, gemeente met c. 1200 inw. in N.-Holland, aan den stoomtram Haarlem—Leiden, op den geestgrond. Vruchtbare bodem, mooie bosschen.

Bennekom, fraai gelegen dorp met c. 2000 inw. in Gelderland, behoorende tot de gemeente Ede. Vele buitenverblijven.

Bennett, James Gordon (1795—1872), Amerikaansch journalist, richtte in 1835 de „New-York Herald" op, zond in 1871 een expeditie onder Stanley uit, om Livingstone op te sporen. Zijn zoon (1841 — 1918) zette zijne ondersteuning van het werk van Stanley voort, rustte een Noordpoolexpeditie uit en stichtte prijzen voor lucht- en vliegsport.

Bennett, Sir William Sterndale (1816— 1875), Engelsch componist uit de school Mendelssohn-Schumann. stirhttp in 1H4Q

de Londensche „Bach-Society", was ook dirigent, van af 1856 muziekprofessor te Cambridge en vanaf 1866 directeur van de Royal Academy of Music. De Engelschen noemen hem den stichter eener ..Eneelsche school". HH

schreef 4 pianoconcerten, 4 ouvertures, een symphonie, koor- en kamermuziekwerken.

Bennett, Enoch Arnold (1867— ), Engelsch roman- en tooneelschrijver. Van zijn tooneelwerken is vooral „Milestones" (Mijlpalen, (met E. Knoblauch in ons land bekend; tot zijn beste romans worden gerekend „Clayhanger" en „The old wives tale".

Ben Nevis, bergtop in het Grampiangebergte (Schotland) van 1343 M. hoogte, hoogste berg van Groot-Britannië.

Benningsen, Levin August Theophil graaf von (1745—1826), Russisch veldheer, streed tegen Napoleon bij Eylau, werd verslagen bij Friedland, doch wist bij Leipzig (1813) roemvol te overwinnen.