is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijvende catalogus voor de tentoonstelling van Balische kunstvoorwerpen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeren P. de Kat Angelino, controleur van Tabanan, — van zijn hand zijn in dezen catalogus de beschrijvingen van den Balischen kalender en de pedandastellen; ■— E. Verbeke en A. A. Burgdorffer, assistenten resident van Zuid Bali; C. H. Goossen, Gewestelijk Secretaris; Ph. F. Laging Tobias, controleur van Kloengkoeng; C. Schultz, controleur van Gianjar; J. C. van der Meulen en ƒ. W. Dankmeijer, controleurs van Boeleleng; C. de Wit en P. F. Dahler, controleurs van Karang Assem en J. G. Moojen, controleur van Badoeng.

Van de vele Balische hoofden, die ons steun verleenden, kunnen wij niet alle namen noemen. Hun allen zij hierbij onzen dank gebracht!