is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijvende catalogus voor de tentoonstelling van Balische kunstvoorwerpen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogpunt van kunst beschouwd, steeds een decoratief-constructieve in de architectuur der gebouwen. Haast nergens treft men het beeld, zuiver sculpturaal gedacht en uitgevoerd, bijna steeds beheerscht de decoratief ornementale opzet het geheel. Tot het vestigen van dezen indruk werkt niet alleen mede het groot aantal versiersels, dat bij de beelden op hoofd, om hals, armen, polsen en beenen wordt aangebracht, doch het styleeren der figuren gaat dikwijls zoover, dat onderdeelen: oogen, lippen, vleugels, haren, bijna geheel tot ornament zijn geworden. In niet geringe mate draagt tot dit decoratief uiterlijk bij, het polychromeeren, dat niet alleen bij houtwerk, doch zelfs hier en daar in Noord Bali bij beelden en zuiver ornementaal werk van steen wordt toegepast. Maken de sterke kleuren bij het houtwerk in zijn omgeving een krachtig schoonen indruk, voor het tonige grijs, geel en bruin van de tempels uit „paras" gehouwen is het te betreuren, dat zij door het gebruik van witkalk en de helle roode, blauwe en gele verven dikwijls worden ontsierd. Hoe juist en schitterend de Baliër overigens zijn kleuren weet te kiezen, men behoeft de roode baksteenen tempelpoorten met zwarte, witte, blauwe, roode of gouden deuren slechts eenmaal te hebben gezien, om dien indruk van kleuren-harmonie, van pure kleuren-schoonheid nimmer meer te verhezen. De liefde voor krachtige kleuren uit zich ook in de weefsels, voor eigen gebruik vervaardigd door vrouwen en meisjes; het meest in de sterkkleurige, doch stemmige endek's, in de meer bonte songket's met felkleurig ornament; minder in de dubbel geikatte weefsels, die van een donker bruin en rood zijn.

Deze laatste techniek, die men voor zoover bekend in Indië slechts op Bah aantreft, wordt beoefend