is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOUGÜEREAU. Wüliam Adolphe Bouguereau, Fransch schilder, geb. te La Rochelle 30 November 1825. Leerling van J. Alaux, Picot en de Ecole des Beaux-Arts. Overl. te La Rochelle 18 Augustus 1905.

82. Het lammetje.

h. 0.63, br. 0.54. D.

Legaat van Mevrouw Borski—Sillem.

BRAEKELEER. Ferdinand de Braekeleer, Vlaamsch schilder, geb. 19 Februari 1792 te Antwerpen, overl. aldaar 15 Mei 1883. Leerling van Philippe Jacques van Bree.

83. De kraamkamer.

h. 0.635, br. 0.765. P.

Geschenk van de kinderen van wijlen den Heer C. P. van Eeghen. Eigendom der Gemeente.

BREITNER. George Hendrik Breitner, Hollandsch schilder, geb. te Rotterdam 12 Sept. 1857. Leerling van Neurdenburg, Rochussen, de Haagsche Academie en W. Maris.

84. De Lauriergracht te Amsterdam. PI. 2 7.

h. 0.75, br. 1.15. D. Aangekocht in 1896.

85. Naaktstudie. PI. 28.

h. 0.93, br. 1.43. D.

Legaat van Dr. W. van Hoorn.

Eigendom der Gemeente.

86. Eunuch.

h. 0.68,- br. 0.39. D. Aangekocht in 1906.

87. De Dam. PI. 29.

h. 1.43, br. 1.77. D. Geschenk van eenige leden. 83. Tjalken.

h. 0.47, br. 0.64. Papier.

In bruikleen van de erven van den Heer A. Neuhuys.

89. Cavalerie. PI. 30.

h. 0.15, br. 0.37. P.

Geschenk van den Heer J. H. van Eeghen. Eigendom der Gemeente.

90. Papavers. PI. 31.

h. 0.58, br. 0.56. D. Aangekocht in 1913.