is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TADEMA. Sir Laurens Alma Tadema, Hollandsch-Engelseh schilder, geb. te Dronrijp 8 Jan. 1836. Leerling van Louis de Taye en Baron Leys. Overl. te Londen 1913.

452. Fredegonde en St. Praetextatus. PI. 128.

Praetextatus, Bisschop van Rouaan, werd in 588, op last van Fredegonde, de vrouw van Chilperic, koning der Franken, vermoord.

h. 0.96, br. 1.34. D.

Legaat van Mevrouw Borski—Sillem.

453. Bezoek van Keizer Hadrianus aan een Britschen pottenbakker. PI. 129.

h. 1.55, br. 1.67. D.

Aangekocht in 1918, uit het legaat P. Langerhuizen.

THOLEN. Willem Bastiaan Tholen, Hollandsch schilder, geb. te 'Amsterdam 15 Februari 1860. Leerling van Belmer, de Rijks-Academie, Gabriël e.a.

454. Watermolen. (Aquarel).

h. 0.675, br. 0.54. Papier. In bruikleen.

455. Stadstuintjes te's-Gravenhage. (Aquarel). PI. 130.

h. 0.43, br. 0.565. Papier. Aangekocht in 1914.

456. Havenhoofd te Enkhuizen. PI. 131.

h. 0.41, br. 0.64. Aangekocht in 1915.

TOOROP. Jan Toorop, Hollandsch' schilder, geb. 1860 te Poerworedjo (Java). Leerling van de Rijks-Academie te Amsterdam en van de Academie te Brussel.

457. Het Gebed. (Teekening). PI. 13 2.

h. 0.62, br. 0.745. Papier. Aangekocht in 1915.

458. Het Heilige Schreed. (Teekening.) PI. 133.

h. 0.62, br. 0.72. Papier. Aangekocht in 1915.

459. Drie Apostelen. (Teekening.) PI. 134.

h. 0.93, br. 0.92, br. 0.96, br. 0.96. Papier. Aangekocht in 1917.

460. Twee Apostelen. (Teekening.) PI. 134.

h. 0.93, br. 1.565. Papier. Aangekocht in 1917.