is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is mijn bedoeling» allen, die wenschen te boksen en geen of onvoldoend onderwijs genieten en aan hen, die bij goede les ter studie thuis n herhalend boek' wenschen en niet 't minst ^ de candidaten voor ons thans geweldig examen M. O. gymnastiek 'nbruikbaar boek te geven. Ik hoop ook, dat de talrijke boksleeraars, die de laatste jaren ach als zoodamg hebben gevestigd, helaas zonder door studie examen of op andere wijze blijk gegeven te hebben daartoe gerechtigd te am, mijn boek zullen gebruiken, velen hunner schrijven mij min of meer geslaagd toch reeds na in annonces en circulaires, volgen zij mij ook in methode, dan verkrijgen wij in die gevallen zelfs nog boksen.

Een enkele maal herhaal ik, wat ik reeds vroeger zei. Ik doe dit voor hen, die alleen n bepaald gedeelte herlezen.

Ik erken, boksen leeren uit 'n boekje zonder leeraar is moeilijk. Oefent men daarenboven nog m een te kleine ruimte of alleen, dan wordt 't schier onmogelijk zoo weerbaar te worden, dat men zich zou kunnen redden jn een ontmoeting met een goeden bokser. Toch is t altijd veel beter dan niets doen. Ook hier geldt wat ik tegen hen *eg, die bijziend of op vrij hoogen leeftijd zijn of 'n lichaamsgebrek of -hjden hebben en mij vragen of zij kunnen boksen:

„Een Johnson zult u niet worden eri dat be-