is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geert u waarschijnlijk ook niet, meer weerbaar, vlugger, opgeruimder, gezonder en nog heel veel meer prettigs zult u er wèl door worden en dat .verlangt u dan ook zeker."

Een sterk bijziende heer, die met vrienden in mijn zaal meekomend, al spoedig 'zoo enthousiast werd, dat hij toch ook' den handschoen aantrok, is nu een uitstekend bokser en hoewel fair en voorzichtig in den ring, zou ik niemand aanraden hem op straat aan te randen.

Natuurlijk versiert 'n afbeelding van Georges Carpentier, 't Fransche bokswonder, dezen twee den druk. Carpentier, de Fransche mijnwerkersjongen, thans de afgod van Frankrijk, mogelijk tegen zijn zin van 't front weggehouden in den oorlog, maakt zich gereed Dempsey te bevechten om 't wereldkampioenschap. Hij is geboren 12 Januari '1894 en bokste reeds in 1907 drie beroepswedstrijden.

Moge dan dit boekje bij onze Hollandsche boksers en belangstellenden goed werk doen. Amateurs, collega's en anderen, die op- of aanmerkingen hebben, zullen mij zeer verplichten mij deze mede te deelen. Du choc des opinions jaillit la vérité. In 'nmogelijk volgenden druk kan ik wellicht daarmede rekening houden.

Aan de heeren, die de buitengewone welwillendheid hadden te poseeren voor de foto's in dit werkje opgenomen, mijn hartelijken dank. Eveneens mijn dank aan Mr. H. P. L. Wies-