is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sers, vernederd in hun eigen land, werden er de helden van den dag (Sam Mac Vea, Joe Jeannette, Jack Johnson). Gedurende eenige winters werden de belangrijkste wedstrijden in Parijts gebokst.

Zooals Frankrijk zulks op ander gebied gedaan heeft, werkte het ook in boksen: door zijn invloed geraakte het overige deel van het vasteland van Europa meer bekend met de bokssport, welke het zelf uit Engeland had ingevoerd. Vreemdelingen, die Engeland bezochten, gingen er tot voor tien jaar terug nooit naar een bokswedstrijd kijken, maar in Parijs was onze sport in de eerste plaats publieke vermakelijkheid en daardoor geraakten alle vreemdelingen, ook de minst-sportieve, er op den een of anderen keer op een bokswedstrijd verzeild.

Zoo is door Frankrijks invloed boksen ingevoerd of aanmerkelijk versterkt in: Zwitserland, België, Duitschland, Rusland en ook in Holland. In Denemarken wordt veel gebokst en heeft zich een sterk amateurisme ontwikkeld na de vele overwinningen van Battling Nelson, oud-wereldkampioen lichtgewicht (geboren te Kopenhagen, 5 Juni 1882).

Holland was er vroeg bij; reeds in 1897 vestigde zich de Hollandsche bokser Henry J. J. Placké te Amsterdam. Hij bracht ons een Amerikaanschen, n.1. den John L. Sullivanstijl, beroemd in dien tijd, met rechte stooten