is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de stooten is de rechte stoot (straigfethit) verreweg de beste, maar ook de meest kunstmatige. De vuist beweegt zich daarbij in rechten weg naar 'tdoel. Nóch Grieken, nóch Romeinen hoe ernstig deze volken de sport en vooral het boksen opvatten, stootten recht. De Engelschen pasten eerst na tientallen jaren boksen den rechten stoot toe, dien zij waarschijnlijk van de steek in 't schermen (Romaansche invloed) hebben afgezien. De toenmaals gebruikelijke geheimzinnigheid maakt H moeilijk' te zeggen wanneer bij ontstond. Sommige schrijvwi hem 't eerst aan gentleman Jackson toe (1795)-

De rechte stoot : < ie. treft op den grootsten afstand, 2<=. is de snelste, omdat hij 'den kortsten weg volgt,

3e. kan zonder voorbereiding worden gegeven indien de armen de birmenfijn hebben, wat in 't algemeen de voordeeligste houding in vechten is en die men daarom reeds inneemt,

4e. laat de zijde 't langst beschermd door den bovenarm en elleboog,

5e. is 't minst vermoeiend,

O6, stoot den tegenstander, ook al 'treft men niet hard en geen belangrijk punt, terug, waardoor hij tegen gewapenden aanval en tegen worstelaars te verkiezen is boven ronden slag of stoot, die niet den loop van den aanvaller stuiten,