is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig. Vaak herhalen van goed uitgevoerde ('taantal alléén doet het hem niet) bewegingen is noodig om ze tot reflexen te malden.

Recht stooten. Zonder krachtig te willen stooten brengt men de vuist in rechte lijn '(zonder horizontale of verticale afwijking) naar den zak en eveneens in rechte Jijjn terug-

't Uitstooten van de vuist is te vergelijken met 't afschieten van 't kurkje van 'n kïndergeweer. De kurk is met 'n meestal groen touwtje aan 't geweer verbonden- Zooals nu de kurk recht uitschiet en 't touwtje meetrekt, zoo moet de vuist rechtuit gaan en den arm schijnbaar meetrekken. Zeer verkeerd is 't den elleboog eerst vooruit te brengen en daarna de vuist, waardoor de stoot in 'n terugstoot (backhand) ontaardt.

Bij 't terugbrengen trekt men eerst den elleboog in, waardoor de hand volgt.

Deze simpele oefening moet niet te vlug losgelaten worden- Als men reeds jarenlang bokst, dan nog is 't goed ter oefening één onderdeel alleen in te werken.

Arm strekken. Nu zorgt men bovendien er voor, dat de arm gestrekt is, juist wanneer de vuist 't doel bereikt. Het strekken van den arm is noodig om „stug" aan te komen. Met stug 'bedoel ik zóó, dat de arm niet buigt (veert) onder den druk van (dit geschiedt als de stoot volledig wordt toegebracht) 't rech-