is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral van 't gelaat op 't oogenblik, dat men getroffen wordt en houdt den adem in. De hand vangt den stoot op met het onderste gedeelte van de muis van de hand (butt of the hand). De hand moet den slag ietwat tegemoet gaan om zoo beter den schok te doorstaan, mag zich echter niet ver van 't gelaat verwijderen, daar anders de tegenstander achter de hand om 'nhoekstoot kan toedienen. 'Daartoe brengt men de werende hand eerst naar 't gelaat en daarna de dreigende vuist te gemoet. Houd hand en arm vooral stijf bij de botsing (fig. 24).

■ Blok tegen rechtschen rechten stoot naar 't gelaat. Men draait 't hoofd ietwat naar links, zoodat de stoot niet de punt van de kaak links zou treffen, maar den mond van voren. Voor allé zekerheid trekt men nog den linkerschouder op, zoödat deze licht tegen de linkerzijde van de kaak drukt en haar dus beschermt. De rechterhand dekt dan den mond. als boven beschreven bij den linkschen aanval.

Blok tegen rechte stooten op de maag (fig. 16; Men. laat de rechterhand zakken tot zij, geopend met de palm naar binnen, voor den maagkuil ligt. De arm blijft gebogen en steunt met elleboog en hand tegen 't lichaam. Op (het oogenblik, dat de ander treft, ligt de hand in wat men noemt grijphouding, men spant de hand- en de mïddenlijfspieren en houdt den adem ih. In lijdelijk verzet geeft de hand