is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkt men met bloote vuist, dan vangt de onderarm den slag.

Blok tegen rechtschen zwaaislag naar het hoofd. Hiervoor kan men de rechterhand gebruiken of de linker. Laatstgenoemde wordt daartoe van uit haar houding in den aanvangsst and naar links voor en naast het hoofd gebracht, als de rechter in 't vorige blok rechts. Ook kan men de rechterhand linksomhoog brengen tot zij met de palm naar buiten de linkerzijde van het gelaat beschermt. De muis van de hand (butt of the hand) vangt den slag.

Blok tegen linkschen Zwaaislag n aar maag of adem. Men zwaait van den beginstand uit den rechterarm rechtsomlaag met de palm naar buiten, zoodat de hand rechts van de zijde komt en de slag op de muis (butt) van de hand stuit. Oppassen de hand niet te laten zakken. De pols mag niet getroffen worden.

Blok tegen rechtschen zwaaislag naar maag of adem. Dit is het eenige blok, dat met den linkerarm moet worden uitgevoerd. Terwijl de bovenarm op zijn plaats blijft, zwaait de voorarm een halven slag binnenwaartsomlaag, waarbij de hand gedraaid wordt, dat zij links van het lichaam komt als de rechterhand in den vorigen stoot rechts.

Blok tegen hoek stoot en. De hoekstooten naar 't hoofd kunnen worden geblokt