is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tracht dit te doen. Zoo spoedig mogelijk1, in elk geval op 't bevel „Los!" van den scheidsrechter Iaat men den ander los en stapt zonder stooten terug tot op normalen afstand.1)

De beste grepen zijn: Arm gestrekt onder oksel van den ander brengen en dan in de hoogte drukken (Wolgast) en geopende hand met palm op buitenzijde van den arm van den ander plaatsen, onmiddellijk boven den elleboog en zijn armen naar beneden en tegen 't lichaam drukken (Johnson).

Drukt men door te laat te blokken de vuist van den ander nadat hij getroffen heeft tegen 't lichaam, dan behoort men terstond los te laten en niet te stooten voor de ander hersteld

is. éW'4

De talrijke gemeenheden, die bijl vastgrijpen voorkomen, o.a. door vast te houden, doch 't te doen voorkomen, dat de ander 't doet, zoodat men zelf wèl, doch de ander niet mag stooten, zijn geenboksen, doch ontduikingen daarvan. Ik behandel ze daarom niet.

2) Or. Van Ophuijsen, onze wondereoede scheidsrechter straft den bokser, die, vastgeh >uden, doch in staat te stooten, niets uitvoert. M. i. volkomen terecht. Boksen moet opleiden tot weten wat men doen moet (mag).