is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de achterste hand komen op den mond. De lever is gemakkelijk te bereiken- De maagstooten met achterste hand treffen bij beiden zeer goed.

Men moet niet vergeten, zooals vaak geschied^, dat beiden symmetrisch staan.

Het is mogelijk 'n persoonlijke eigenaardigheid, dat ik gemakkelijker werk heb aan rechtsdan aan linksvoorstaanden.

Onder- of bovenkruisstooten met de voorste hand als weerstoot op rechten stoot met voorste hand van den ander gelukken gemakkelijk bij verschillenden stand (Fransch: fausse garde) der boksers.

Terwijl, wanneer beiden in gelijken stand boksen, men in cirkels loopt om van de linker- en ook van de rechterhand van den ander weg te komen, steeds naar de linkerzijde van den ander, beweegt men zich in verschillenden stand in rechte lijn. Elk tracht namelijk aan de buitenzijde van den voorsten arm van den ander te komen, zoowel om veiliger te staan als om 'tverdoovend karakter van den eigen rechten stoot met den voorsten arm te accentueer en.