is toegevoegd aan uw favorieten.

De muzikale reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND

Verschijnselen Fransche invloeden

Men heeft gezegd, dat Hollanders de geliefde Fransche allures toch altijd met een zfkere linksheid overnemen. Dat geldt in de Nederbndsche muziek ook voor al navolging betreft. De eerste praktijk van een meuwe geestesrichting molt wel noodzakelijk tot onvoldoende gelukte pogingen bhjven bi Musici Se nog alleen maar de goede wil bezitten. Onze jongere componist vertint va\kne%mg?n tot de Fransche phantasie in de: muziek, en hetisal een m^aar,ammer, dat dl Fransche geest, die ons voorloopig (dit» een noodzakeHirereaTe) tot zich zaltiekken, niét met de allures aangeleerd kan worden en er ee^n neeirevolutir-- bij ooi zelfs : revolutie - voor noodig is om, buiten een noodlottige IS van eenige specifiek Fransche klanken-combi¬

naties^ hare opbouw uit anders gegrondveste toonsystemen entoonladder dan die wij gewoon zön (Debussy : c, d, e, fis, g*, ais, b« of O^en vnje moderne muziek te kunnen gaan schrijven. Er zira er m Moiiana ver s^Snen" die de attractie oer Debussyaansche „akkoorden"(0 er toe heeft iXacht ze op het gehoor aan te wenden. Het is daarbij merkwaardig, dat ze door ze oSiie^w fa een ^elselmatigheid onder te brengen voor none-accoord zondek'terts genomen worden, terwijl juist het eigenaardige timbre van het akkoord bij Debussy behaald wordt door tegen-tonen zonder gelijke bas.