is toegevoegd aan uw favorieten.

De muzikale reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dus verwijderd wordt, als deze mensen in ons opklinkt, dan noemen we dat muziek."

De geciteerde stoutmoedige definitie beslaat een te groot gedeelte van de waarheid om te kunnen volstaan met haar maar een „halve waarheid" te noemen. Ontdaan van het literaire spreekt er een zin voor opmerken uit, die gelijk kan hebben.

Reeds Nietszche wees op de aanwezigheid van een oer-staat in den mensen, die tot taal de muziek zou hebben. Hij noemde dezen oer-staat ^Dionysos". De muziek was de oer-taal van Dionysos, de muziek van Dionysos' fluit.

Ongetwijfeld is een der grootste magieën, die door de muziek hebben vermogen te werken die der Levenskracht geweest. Evenals in het verleden van den mensch de mensch van voorheen rust, een verleden, dat uit zijn primitieve, ongebreidelde, onmiddeUijke levenskracht stamt, houdt de muziek een verleden in zich bewaard, dat, eenmaal uit zijn diepe stilte van latent-geworden zijn, uit zijn onderbewuste tot zijn bovenbewuste krachten herwekt, de huiveringwekkendste mogelijkheden open stelt, waarbij den mensch de sterrebeelden toe vallen!

Laat Dionysos' fluit deze tonen uit het verleden nogmaals blazen, die aanvankelijk alleen door de natuur en de sterren zijn beluisterd geworden. Zij het dan (helaas) alleen nog voor het oor onzer phantasie.