is toegevoegd aan uw favorieten.

De muzikale reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hte? ook;en de verdiepte aandacht, <fie de rust opvraagt, is de eerste wd tot

d1uropaiStna de debacle van haar „gemaakte" muziek weer een geborene een veTzuiverde en tot haar oorsprong teruggebrachte muziek, .en de houdmg der jong-Franschen met en sedert Debussy, die een nieuw contact schiep wust H^e relevatie reeds duidelijk uit. De natuurlijke wedergeboorte dw muziek

te ziin • een opperste harmonie ; van uit welke aanvoeling de Egyptische magiërs

neemt de muziek zulk een plaats in de algemeene orde in, dat b/v. Ormfucius