is toegevoegd aan uw favorieten.

De muzikale reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wicht missen wij nJ. te zeer om „onwankelbaar als het firmament vast te staan, en het bepaalf evens de zwakheid van ons doen en laten De ^harmonische véreenigmg derTrachten, die buitensporigheid is, schiep het virtuozen-dom, buhénllong^d in de eerste plaats van het rustelooze publiek bi, Zijn bevredigmgenC de rnuziek (ik zeide dit reeds eerder naar inleiding van Eugen dSrt) Maar eens zal hetEuropeesche oor door de ziel heen de orde der klanken eener zg eentonfge Chmeesche melodie verstaan.De algemeene drang naar natuur én oorechthéid wil deze nieuwe aandacht. En de evolutie der hedendaagsche n?euwe mS gaTt langzaam er heen, in deze richting. Dit behoeft niet te veromru?teTo^ m«2iek in Europa: de mode van het Oosten

«at eens voorbij, nmr de psychische winst bli ft. Ten slotte ondergaat ook de fenvoudigl Europeaan nogP op zijn wijze het heelal. Want wij hier zi,n geen Oos^Sen en zullen het nooit worden. Maar daar waar de intensiteiten aller visies elkaar bereiken, worden wij onderling gemeenzaam.

III

RH een Tavaanschen kunstavond in den Haag, viel het inij optoe zich hier vc^c^aTCwan? „demonstreerde" (een woord dat rmsplaatet aandoet en no^ te wel opzéttelijkheid inhoudt) wat de Chineezen inde Yob, hun Memoraal Sm mu^?«ggen over de eenheid der gevoelsuitingen, die de eenheid der

kTbhjmoéd?gheid worden woorden geuit. Bevredigen deze niet, dan. knmt men tot het verlengd uitspreken of moduleeren der woorden. Wanneer ook Sruiéfvoldoer gaan de handen bewegingen maken en de beenen dansen.