is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagverhaal van een reis van den resident van Bali en Lombok

naar Karangasem en Kloengkoeng van 11 t/m> 26 April 1898; Tijdschrift Bataviaasch' Genootschap, 43 (1901).

Dagverhaal van een reis van den resident van Bali en Lombok

naar Tabanan en Badoeng, van 17 JuH t/m. 5 Augustus 1899; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 43» (1901).

Dajaks-Maleiers-grondenrecht (1916—1948) [Borneo]; Adatrechtbundel XXVI, blz. 465—469.

Dajak's van Middel-Borneo (1920); Adatrechtbundel XXVI, blz. 477^189. — Zie Lumholtz.

A-. Dalrymple. Essay towards an account of Sooloo; Orienta"? Reportory, I (London, 1793). — Uittreksels in AdWrahtfcundel XVI.

A. Dalrymple. A plan for extendkig the commexce of this kingdom and of the East-Injia-Company (London, 1760JJ. — Uittreksels in Adatrechtbundel XFIÏ.

S. E. Dalrymple. The Tawaran and Putatan rivers, North Borneo; Journal Straits Branch Royal Asiatic Society,, 13 (188tf^. — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

J. Dalton. Memoir on the residency. of the North-Westcoast of, Borneo (1827),; bij Moor, Notices on the Indian Archipelago (Singapore, 1837). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

J. Dalton. Borneo- proper; bij Moor, Notices on the Indian Archipelago (Singapore, 1837). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

J. Dalton. Papers on Borneo; hij, Meer, Notices on the Indian Archipelago (Singapore, 1837). — Uittreksels ia Adatrechtbundel XIII.

D. D. Daly. Explorations, in British North Borneo; Proceedtngs Royal Geographical Society, 1888. — Uittreksels in Adatrechtbundel XIIL

Damaroedrijf in Batjan. (1916); Adatrechtbundel XVI, blz. 8—9. — Ontleend aan eet» artikel van V. E. Kom in Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 51 (1916).

W. Dampier. [Account of the PhiMppines, 1729:) Gedeeltelijk bij Blair and Robertson. The Philippine islands, 39. — Uittreksels ia Adatrechtbundel XVI.

H. T. Damsté. Schadelijke regelingen op. Zuid-Celebes inzake ju*titie, politie en heerendiensten,; Indische Gids, 1905, II.

H. T. Damsté. Het landschap Loeboe' Oelang Aling aan de Batang Hari in 1897: Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 31 (1906).

H. T. Damsté. Het inlandsch bestuur in de onderaf deeling Ophirdistricten, afdeeling Loeboeq Sikaping, residentie Padangsche Bovenlanden; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 30 (1906).

H. T. Damsté. Een „Reglement voor de regeling van de Mohammedaansche kerkelijke zaken in de residentie Palembang'' uit 1832; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 34 (1908). — Zie ook Adatrechtbundel XII, blz. 198—203.