is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. von Dewall. Matan, Simpang, Soekadana, de Karimata-eilanden en Koeboe (Westeraf deeling vanBorneo)*, 'WiSischriff Bataviaasch Genootschap, 11 (1862). — Uittreksefe in Adatrechtbundel' XIII.

C. DeWitt Wfllcox. The head hunters of Northern Luzon (Kansas City, 1912).

Diacohilos. De waterrechten in de Vorstenlanden (volgens de adat en andere wettelijke bepalingen); Archief Landbouw Nederlandseh-Indië, 5 (1901).

C. Diaz. Conquftstas de las islas Filipinas. Gedeeltelijk bij Blair and Robertson. The PH%pine islands, 37. — Uittreksels in Adatrechtbundel XVI.

Diensten (De persoonlijke) en uitvoering van die diensten m betaalden arbeid [in Jogjakarta] (19085; Adatrechtbundel II, blz. 208—212.

P. A. L. E, van Dijjc Rapport over de Loeboe-bevolking in de onderaf deeling Groot-Mandheling en Batang Natal; Bijdragen Koninklijk Instituut, 32 (1884).

P. A. L. E. van Dijk. Rapport betreffende de Si Baloengoensche landschappen Tandjoeng Kasan, Tanah Djawa en Si Antar; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 37 (1894)k

P. A. L. E. van Dijk. Eenige aanteekeningen omtrent de verschillende stammen (margas) en de stamverdeeling bij de Battaks; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 38 (1895).

P. A. L. E. van Dijk. Een tochtje per prauw lang Zuid-Samosir van Nainggolan tot Lottoeng, en eene korte beschrijving van den OostelijJlM* oever van het Tobameer van Si- Regar tot Pberba; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1896.

H. van Dijken. Almaheira: (Koophuwdijfc hij de Alfoeren „Idja"); Berichten Utrechtsche Zèndingsvereeniging, 20 (1879).

H. van Dijken. Almaheirav Iets uit het volksleven dér AKoeren; Berichten Utrechtsche Zèndingsvereeniging, 25 (1884).

H. Dijkstra. Rechtsbepalingen op Nïas; Macedoniër, 49 (19BE6). — Zie Wegnex.

L. F. Dingemans. Gegevens over Djokjakarta. (Magelang, 1926). B. C. A. J. van Dwter. Eenige geographische en ethnographische

aanteekeningen betreffende het eiland Siaoe; Tijdschrift Bata»-

viaasch Genootschap, 41 (1899). Dj Sanggoeno' Diradjo. Kitab peratoeran hoekoem sadat Minang-

kabau. (Fort de Koek, 1924). Mr. N. Dirkzwager, zie Dorpsinrichting.

J. S. A. van Dissel. Eenige Balineesche brieven, processtukken enz.;

Aanhangsel (1885). J. S. A. van Dissel. Landreis van Fakfak naar Sekar; Tijdschrift

Aardrijkskundig Genootschap, 21 (1904), I. J. S. A. van Dissel. Beschrijving van een tocht naar het landschap

Bahaam; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 21 (1904), II. J. S. A. van Dissel. Reis van Ati-Ati Onin over Patipi en Degén