is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezug auf Besitz und Erbschaft; Naoarichten über Kaiser Wilhelmsland und den Bismarck-Archipd,: 1898. A. Hoffmann. Sprache und Sitten der Papua-Stamme an der Astrolabe-Bai; Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses, 1905.

Dr. J. Hoffmann. Het Hemel-Aardeverbond, een geheim genootschap in China en onder de Chinezen in Indië; Bijdragen Koninklijk Instituut, 1 (1853).'

Dr. J. Hoffmann. Bijdragen tot de kennis der geheime genootschappen van de Chinezen; Bijdragen Koninklijk Instituut, 2 (1854).

H. Edler v. Hoffmann. Die Verordnung des Gouverneurs von Deütsch-Neu-Guinea, betreffend das Eherecht unter den Eingeborenen; Zeitschrift für Kolonialpolifik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft, 7 (1905).

D. van Hogendorp. Schets of proeve over den tegenwoordigén staat van Java, en ontwerp tot verbetering van dies bestier (± 1799); Eindresumé II, bijlage L L.

Mr. W. van Hogendorp. Beschrijving van het eiland Timor; Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, 1 (1779), 2 (1780).

J. Holland. Comparative vocabulary of the dialects of some óf the wild tribes inhabiting the Malayan Peninsula, Borneo etc ; Journal Straks Branch Royal Asiatic Society, 5 (1880). — Uittreksels in Adatrecthbundel XIII.

Dr. J. J. de Hollander. Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch-Oost-Indië (Breda, 1895—1898, 2 dln).

Dr. J. J. de Hollander. Zie Bickmore.

K. F. Holle. Piagem van den vorst van Mataram; Tijdschrift

Bataviaasch Genootschap, 13 (1864). K. F. Holle. Bijdragen tot de geschiedenis der Preanger-Regent-

schappen; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 17 (1869). Zie

hierbij deel 32 (1889), blz. 363 vlg. K. F. Holle. De zending van twee Minahassasche hoofden naar Java;

Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 11 (1895). G. du Rij van Beest Holle. De landschappen VI Kota Pangkalan en

XII Kota Kampar; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 24

(1877).

Mr. F. D. Holleman. Gegevens uit Kediri (1918); Adatrechtbundel XVIII, blz. 90—179.

Mr. F. D. Hólleman. Nadere gegevens uit Kediri (1918) [MiddelJava] ; Adatrechtbundel XIX, blz. 207—215.

Mr. F. D. Holleman. Losse gegevens uit Kediri (1918) [MiddelJava] ; Adatrechtbundel XIX, blz. 215—234.

Mr. F. D. Holleman. Adatrecht van de afdeeling Toeloengagoeng; Indisch Tijdschrift van het Recht, 110 (1918), 112 (1920).

Mr. F. D. Holleman. Grondbezit en gebruiken in de Molukken (1920); Adatrechtbundel XXI, blz. 39—50. — Zie ook Soerabaiasch Handelsblad, 28 Januari en 17 Maart 1920.