is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Javaansche "akten van Madoera (1863—1888); Adatrechtbundel XIX, blz. 446-^50.

Javaansche kolonies op Borneo (1718—1915); Adatrechtbundel XIII, blz. 326—336.

Mr. L. J. P. J. Jeékel. Wet en recht; De Beweging, 18 Januari 1919. Mr. L. J. P. J. Jeekel. De grondrechten van den Indiër nu, en hoe

zij behoorden te zijn; De Beweging, 26 April, 3 en 10 Mei 1919. E. J. Jellesma. De Minahasa en eenige andere streken der residentie

Menado (Amsterdam, 1903). — Uittreksels in Adatrechtbundel

III, blz. 186—193. A. E. Jenks. The Bontoc Igorot (Manila, 1905). — Uittreksels in

Adatrechtbundel XVI. L. W. Jennissen, Mededeeling uit Benkoelen; Adatrechtbundel VI,

blz. 353—358. — Ontleend aan Berichten Sint-Claverbond, 1904. Fr. Joh. Jens. Het Insos- en het K'Bor-feest op Biak en Soepiori;

Bijdragen Koninklijk Instituut, 72 (1916). O. Jensenius. Dictionnaire bara-hova; Bulletin de l'Académie Malgache, 7 (1909).

Mr. E. E. G. Joakim. Voogdij bij het Inlandsch recht; Recht Nederlandsch-Indië, 99 (1912).

C. A. Jochems. Conversie van communalen grond; Archief Suikerindustrie Nederlandsch-Indië, 31 (1923), I.

A. M. Joekes. De wet van Sultan Adam van Bandjarmasin van 1835; Indische Gids, 1881, II. — Herdrukt in Adatrechtbundel XIII, blz. 343—373 als Oendang-Oendang Soeltan Adam.

W. Joest. Beitrage zur Kenntniss der Eingebornen der Insein Formosa und Ceram; Verhandlungen Berliner Gesellschaft für Anthropologie etc, jg 1882. — Uittreksels in Adatrechtbundel XVHI.

Dr. W, Joest. Zie Waszmer.

J. H. Johan. Een en ander omtrent de vrije desa's en de wenschelijkheid harer opheffing; Koloniaal Tijdschrift, 5 (1916), I.

Spencer St. John. Life in the forests of the far East (London, 1862, 2 dln). — Uittreksels in Adatrechtbundels XIII en XVI en Ausland 1862.

P. B. St. John. The trial by Caiman: A story of the „tangem-roay" or crocodile ordeal of the Taimoro; Antananarivo Annual and Madagascar Magazine, 12 (1888).

Dr. J. Jolly. Ueber die Systematik des Indischen Rechts; Zeitschrift Vergleichende Rèch'tswissenschaft, 1 (1878).

Dr, J. Jolly. Recht und Sitte. (Strassburg, 1896).

Dr. J. Jolly. Eine neue Indische Rechtsquelle; Zeitschrift Vergleichende ReChtswissenschaft, 37 (1919).

P. W. Joncquière. Lahdbouwcrediet in de Javaansche desa [MiddelJava] ; Adatrechtbundel XVIII, blz. 71—74. — Ontleend aan Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 30 (1906).

P. W. Joncquière. Javaansche wetten, verordeningen en regelingen beheerschende de agrarische verhoudingen in het Rijk van den Soesoehoenan van Soerakarta. (Soerakarta, 1912,-2 dln).