is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Het koppensnellen der Toradja's van MiddenCelebes en zijne bèteekenis; Verslagen en Mededeelingen Koninklijke. Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde, 4e reeks, deel 3 (1899).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Eenige ethnografische aanteekeningen omtrent de Toboengkoe en de Tomori; Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 44 (1900).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Het rijk Mori; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 17 (1900).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Beobachtungen am Leben und Tod, Ehe und Familie in Zentral-Celebes; Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 6 (1903).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Gegevens voor het bevolkingsvraagstuk van een gedeelte van Midden-Celebes; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 20 (1903), I.

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De eed in Midden-Celebes. Album-Kern, Leiden 1903. — Eenigszins verkorte overdruk in Indische Gids, 1903, II.

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Wat de slavernij der Toradja's voor de zending beteekent; Haagsche Zendingsbode, 7 (1904).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De inlandsche staat en de zending; Verhandelingen Indisch Genootschap, 23 October 1906.

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De inlander en de zending (Amsterdam, 1907).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Rechtsbegrippen bij de Toradja's van Midden— Celebes; Nederlandsche Zendingsbode, 1907.

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De berglandschappen Napoe en Besoa m Midden-Celebes; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 25 (1908), II.

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Het landschap Bada in Midden-Celebes; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 26 (1909), L

[Dr] A C. Kruyt. Papa I Woente; Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 54 (1910). — Uittreksels in Adatrechtbundel IX, blz. 171—172.

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De slavernij in Posso (Midden-Celebes); Onze Eeuw, 1911.

Dr. Alb. C. Kruyt. Ta Lasa. Een tegenhanger van Papa I Woente (Den Haag, z. j.). .

Dr. Alb. C. Kruyt. Indonesians; Hastings' Encyclopaedia of Rehgion and Ethics, vol. 7 (1914).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Measa, een bijdrage tot het dynamisme der Bare'e-sprekende Toradja's en enkele omwonende volken; Bijdragen Koninklijk Instituut, 74 (1918), 75 (1919), 76 (1920).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De To Seko in Midden-Celebes; Bijdragen Koninklijk Instituut, 76 (1920).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De To Rongkong in Midden-Celebes; Bijdragen Koninklijk Instituut, 76 (1920).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De Roteneezen; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 60 (1921).