is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 33 (1890). — Geschriften van.... (Amsterdam. 1927). F. A. Liefrinck. Een proef op de som; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 4 (1890), 5 (1891). — Geschriften van (Amsterdam, 1927).

F. A. Liefrinck. Slavernij op Lombok; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 42 (1900). — Geschriften van.... (Amsterdam, 1927).

F. A. Liefrinck. Een staatsstuk van den vorst van Lombok; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 42 (1900). — Geschriften van.... (Amsterdam, 1927).

F. A. Liefrinck. De residentie Bali en Lombok na het jaar 1894; Verhandelingen Indisch Genootschap, 30 December 1902. — Geschriften van .... (Amsterdam, 1927).

F. A. Liefrinck. Landrenteregeling in Nederlandsch-Indië; Indische Gids, 1904, I.

F. A. Liefrinck. De landsverordeningen der Balische vorsten van Lombok, 2 dln ('s-Gravenhage, 1915).

F. A. Liefrinck. Landsverordeningen van Inlandsche vorsten op Bali ('s-Gravenhage, 1917).

F. A. Liefrinck. Prof. van Vollenhoven en het adatrecht; Koloniaal Tijdschrift, 7 (1918), II.

F. A. Liefrinck. Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten ('s-Gravenhage, 1921).

F. A. Liefrinck, zie Antwoorden, Eek (Van), en Resumé Bali.

E. R. van Lier en M. Herz. Iets omtrent het grondbezit in de afdeeling Koeto-Ardjo (Bagelen); Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 19 (1900)-

H. F. van Lier. Aanteekeningen omtrent het rijk Djembrana; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 15 (1866). — Uittreksels in Adatrechtbundel XV, blz. 87.

J. de Ligny. Legendarische herkomst der Kamfer Baroes; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 63 (1923).

A. Ligtvoet. Aanteekeningen betreffende den economischen toestand en de ethnographie van het rijk van Soembawa; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 23 (1876).

A. Ligtvoet. Beschrijving en geschiedenis van Boeton; Bijdragen Koninklijk Instituut, 4e volgreeks, 2 (1878).

D. W. C. baron van Lijnden. Bijdragen tot de kennis van Solor, Allor, Roti, Savoe en omliggende eilanden; Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 2 (1851).

D. W. C. baron van Lijnden en J. Groll. Aanteekeningen over de landen van het stroomgebied der Kapoeas; Natuurkundig Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1851. — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

M. Lillo de Gracia. Filipinas, Distrito de Lepanto (Manila, 1877). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVI.