is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v. R. Exogamie gepaard met patriarchaat en matriarchaat; Tijdschrift Notarisambt, Venduwezen en Fiskaalrecht, 5 (1917).

Raad igama in Oost-Lombok (1919—1921); Adatrechtbundel XXV, blz. 451—453.

J. C. M. Radermacher. Beschrijving van het eiland Borneo; Ver. handelingen Bataviaasch Genootschap, 2 (1780). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

Mr. J. C. M. Radermacher. Beschrijving van het eiland Sumatra; Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, 3 (1781).

Dr. Radjiman. De maatschappelijke loop van de Javaansche (Indonesische) bevolking; Verhandelingen Indisch Genootschap, 27 Februari 1920.

Dr. Radjiman. Een bijdrage tot het reconstructie-idee van de Javaansche maatschappij (Praeadvies voor XlIIe Congres van BoediOetomo, 24—26 December 1921) (Djokja, z.j.).

H. J. A. Raedt van Oldenbarnevelt. Tochten in het stroomgebied der Beneden Ketaun en een vierdaagsch uitstapje in de Lebong; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1888, II.

H. J. A. Raedt van Oldenbarnevelt. De residentie Ambon; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 49 (1915).

J. H. Raeven. Een inlandsch kadaster; Tijdschrift Kadaster in Nederlandsch-Indië, 5 (1923), 6 (1924).

J. H. Raeven. Kadastrale vraagstukken in Nederlandsch-Indië; Koloniale Studiën, 9 (1925), II.

Th. Stamford Raf fles. Substance of a Minute on the introduction of an improved system of internal management and the esta■ blishment of a landrental for the island of Java. (London, 1814).

Th. Stamford Raf fles. A Discourse, delivered on the lith September 1815; Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, 8 (1816). — Asiatic Journal, 1 (1816).

Th. Stamford Raf fles. On the Malayu nation, with a translation of its maritime institutions; Asiatick Researches, 12 (1816). — In Journal Straits Branch Royal Asiatic Society 3 en 4 (1879) herdrukt als The maritime code of the Malays. — Overgenomen in Adatrechtbundel XXVI, blz. 61—96.

Th. Stamford Raf fles. The history of Java, 2 vols (London, 1817; 2e druk, 1830).

A. Raf f ray. Reise durch die Molukken und an der Nordküste von

Neu-Guinea, 1876 bis 1877; Globus, 36 (1879). J. Rajal y Larré. Exploración del territorio de Davao (Filipinas)

(Madrid, 1891). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVI. H. Rajohnson. Etude sur'les Antanosy et les Antandroy; Bulletin

de 1'Académie Malgache, 6 (1908). J. W. Meyer Ranneft. Grondslagen en voorwaarden voor de her-

vorming van de desa; Koloniale Studiën, 3 (1919). — Uittrek*

seis in Adatrechtbundel XIX, blz. 286—291.