is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Reep. Het eiland Bengkalis; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 32 (1907).

O. van Rees. Overzicht van de geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, 39 (1880).

[O.] van Rees; [Rapport omtrent de Preanger-Regentschappen.] Adatrechtbundel VIII, blz. 27 vgg.

W. A. van Rees. De annexatie der Redjang (Rotterdam, 1860).

W. A. van Rees. De krijgstocht op Ceram in 1860; Koloniale Jaarboeken, 3 (1863).

W. A. van Rees. De Bandjermasinsche krijg van 1859—1863, 2 dln (Arnhem, 1865). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

W. A. van Rees. Ethnographische aanteekeningen van Nias [in De Pioniers der Beschaving in Neerlands Indië. Arnhem, 1866].

W. A. van Rees. Het Kakihan-verbond [in De Pioniers der Beschaving in Neerlands Indie. Arnhem, 1866].

W. A. van Rees. De Bandjermasinsche krijg van 1859—1863. Nader toegelicht (Arnhem, 1867). — Uittteksds in Adatrechtbundel XIII.

Regeeringsonderzoek naar de rechten op onontgonnen gronden [op Java] (1867); Bijlagen Tweede Kamer 1867—1868, tweede zitting No. 49; Adatrechtbundel XIV, blz. 1—11 [West-Java] ; 24—64 [Middel-Java]; 149—183 [Oost-Java].

Regeeringsrapport betreffende de standen en de rechtspraak in de Bataksche maatschappij in de onderaf deeling Sipirok (1882); Adatrechtbundel VI, blz. 9—14.

Regeeringsrapport nopens de toestanden in de onderafdeeling Boalëmo der afdeeling Gorontalo (1912); Adatrechtbundel IX, blz. 167—170.

Regeeringsrapport over adatbestuur in de Kwantandistricten (1911); Adatrechtbundel VI, blz. 244—245.

Regeeringsrapport over de onderafdeeling Paloe (1910); Adatrechtbundel I, blz. 130—144.

Regeeringsrapport over familiegoed en belastingschuld (1909) [Het Minangkabausche gebied] ; Adatrechtbundel VI, blz. 204—206.

Regeeringsrapport (Uit een) [betreffende het Toradja-gebied] (1906); Adatrechtbundel IX, blz. 176.

Regeeringsrapport (Uit een) betreffende inlandsche goudgraverijen in de zelf besturende landschappen van de toenmalige onderafdeeling Tominibocht in verband met de Indische Mijnwet van 1899 (1900); Adatrechtbundel IX, blz. 173—175.

Regeeringsrapport (Uit een) betreffende Palembang (1906); Adatrechtbundel VI, blz. 362—365.

Regeeringsrapport (Uit een) [betreffende Zuid-Celebes] (1910); Adatrechtbundel IX, blz. 237—240.

Regeeringsrapport (Uit een) [over Batjan]; Adatrechtbundel X, blz. 281.

Regeeringsrapport (Uit een) [over het Minangkabausche gebied] (1908); Adatrechtbundel X, blz. 210.