is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Tideman. — Zie Ethnographische gegevens.

K. W. Tiedtke. Woordenlijst der Sampitsche en Katingansche taal (Batavia, 1872). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

Van der Tillaard. De Orang Pesoekoe der Anambaseilanden (1913) • Adatrechtbundel XX, blz. 239—249.

M. Timmers. Iets over de slavernij; Berichten Sint-Claverbond, 1902.

M. Timmers. Sikkaneesche verscheidenheden; Berichten SintClaverbond, 1913.

L. Tip. Communistische woelingen. Een stuk geschiedenis van de residentie Ternate; Koloniaal Tijdschrift, 13 (1924). — Uittreksels in Adatrechtbundel XXIV, blz. 100.

Tirtokoesoemo. — Zie Broek (Van den).

Titel (De 2de) van het zg. Compendium (1760); Plakaatboek dl 7, blz. 393—407. — Overgenomen in Adatrechtbundel VII, blz. 270—274.

R. Tjintaka. Eigenaardige verlovingsgebruiken in Tjidjoelang; Djawa, 7 (1927).

Tjitjoprodjo. Javaansche boevenloopjes; Wet en Adat, le en 2e jg (1896—1898), Band III, Kleine Bijdragen.

A. C. Tobi. Gegevens over Selokaton (1925) [Middel-Java]; Adatrechtbundel XXV, blz. 35—43.

A. C. Tobi. Verbetering van gegevens voor Selokaton (1925) [Middel-Java] ; Adatrechtbundel XXV, blz. 43—51.

Dr. A. C. Tobi. De vrijwillige onderwerping aan het Europeesche privaatrecht (Leiden, Batavia, 1927).

J. H. Tobias. Borneo; Hermes, 3e jg (1828). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

J. H. Tobias. De Lampong; Hermes, 5 (1830), I.

Toelichting op het ontwerp burgerlijk wetboek voor NederlandschIndië ('s-Gravenhage, 1913).

Toelichting op het ontwerp Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië ('s-Gravenhage, 1913).

Toestanden (Agrarische) [in de Minahasa]; Koloniaal verslag 1903, blz. 176—178. — Overgenomen in Adatrechtbundel IX, blz. 5—11.

G. P. Tolson.- Acheh, commonly called Acheen; Journal Straits

Branch Royal Asiatic Society, 5 (1880). J. L. van den Toorn. Aanteekeningen uit het familieleven bij den

Maleier in de Padangsche Bovenlanden; Tijdschrift Bataviaasch

Genootschap, 26 (1881). A. Tralboux. Etude sur les Tsimibety; Revue de Madaeascar 5

(1903), I.

W. H. Treacher. British Borneo; Journal Straits Branch Royal Asiatic Society, 20 (1889) en 21 (1890). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

F. Treffers. Het landschap Laiwoei in Zuidoost-Celebes en zijn bevolking; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 31 (1914).