is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordonnantie; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 1 (1888). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVIII, blz. 34—36.

J. J. Verwijk. Een bijdrage tot de kennis van het grondbezit op Java en Bawean; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 17 (1899).

Verzameling van vragen de regten betreffende welke in de Gouvernementslanden op Billiton op de onbebouwde gronden worden uitgeoefend (door Ch. M. G. A. M. Ecoma Verstege) (Batavia 1876).

Verzameling van vragen de regten betreffende welke in de Gouvernementslanden der residentie Menado op de onbebouwde gronden worden uitgeoefend (door P. van der Crab) (Batavia, 1876).

Verzameling van inlandsche wetten vertaald door mr. I. A. Nederburgh; Indisch Weekblad voor het recht; No. 1292—1294 en 1296 (1888). — Overgenomen in Adatrechtbundel XVII.

P. J. Veth. Borneo's westerafdeeling, 2 dln (Zaltbommel, 1854— 1856). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

P. J. Veth. Het eiland Timor; Gids, 1855, I en II.

P. J. Veth. De oorsprong van het woord hoelajat; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1867, I.

P. J. Veth. De verpanding van akkers op Java; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1869, II.

P. J. Veth. Vrouwenregeeringen in den Indischen Archipel; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1870, II.

P. J. Veth. Nieuwe bijdragen tot de kennis van Bali; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1870, II.

P. J. Veth. De volksinstellingen der Padangsche Bovenlanden; De Gids, 1871, IV.

P. J. Veth. Het landschap Aboeng en de Aboengers; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 2 (1877).

P. J. Veth. Java, geographisch, ethnologisch, historisch, 3 dln (Haarlem, 1875—1884 ; 2e druk, 1896—1903).

P. J. Veth. Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden (Arnhem, 1889).

K. Vetter. Ueber papuanische Rechtsverhaltnisse, wie solche namentlich bei den Jabim beobachtet wurden; Nachrichten über Kaiser Wilhelmsland und den Bismarck-Archipel, 1897.

J. Viegen. De Marindineezen van Ned. Nieuw-Guinea. Ethnographische studie over namen van rivieren, plaatsen en stammen; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1911.

J. Viegen. Les sociétés secrètes des Marind; Semaine d'Ethnologie religieuse, Compte-Rendu arialytique de la Hle session, tenue a Tilboürg, 6—14 septembre 1922.

Vierentwintig ontwerpen over Indisch recht (artt. 75, 109 en 124 regeeringsreglement, met uitwerking) door J. H. Carpentier Alting, Ph. Kleintjes, C. van Vollenhoven en W. A. P. F L. Winckel (Leiden, 1909).

J. C. F. Vigelius. Memorie van overgave van het bestuur over de