is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 4e reeks, deel 11 (1912). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIX, blz. 252 —255; XX, blz. 150; XXII, blz. 287.

Ontwerp verordening tot regeling van den rechtstoestand der Inlandsche christenen en der Vreemde Oosterlingen, die het Christendom belijden, met toelichting ('s-Gravenhage, 1913).

Ontwerp verordening op de vrijwillige onderwerping aan het burgerlijk recht en het handelsrecht der Europeanen met toelichting ('s-Gravenhage, 1913).

Ontwerp algemeene bepalingen van wetgeving voor NederlandschIndië met toelichting ('s-Gravenhage. 1913).

Ontwerp verordening omtrent den overgang tot en den afval van het Christendom, met toelichting ('s-Gravenhage, 1913).

Ontwerp verordening betreffende rechtsconflicten en de regelen, volgens welke door den rechter moet worden beslist tot welke categorie van personen iemand behoort, met toelichting ('s-Gravenhage, 1913).

Nota behoorende bij de ontwerpen tot uitvoering van de artikelen 75 en 109 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië ('s-Gravenhage, 1913).

Dr. C. Snouck Hurgronje. Een monument voor Wilken; De Gids, 1913, I.

Toelichting op het ontwerp burgerlijk wetboek voor NederlandschIndië ('s-Gravenhage, 1913).

Mr. H. Marcella. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indië ('s-Gravenhage, 1913).

Bestanddeelen van het adatrecht; Adatrechtbundel XII, blz. 3—6, ontleend aan mr. C. van Vollenhoven in (Nederlandsch) Weekblad van het Recht, No. 9820 (1915); Adatrechtbundel XVIII, blz. 8, ontleend aan een voordracht van Prof. I. Goldziher over „Katholische Tendenz und Partikularismus im Islam" (1913).

Dr. Alb. C. Kruyt. Indonesians; Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. 7 (1914).

Customs of the World (London, z. j. 2 dln). — Zie Cabaton, Davidson, Grandidier, Hose, Skeat.

A. Cabaton. The Dutch East Indies [in Customs of the World, vol II].

Dr. J. Kohier und L. Wenger. Allgemeine Rechtsgeschichte. Erste

Halfte. Orientalisches Recht [und Recht der Griechen und

Römer] (Leipzig-Berlin, 1914). Mr. C. van Vollenhoven. De novelle ....; Weekblad van het Recht

9820 (1915). — Overgenomen in Adatrechtbundel XII, blz.

3—6.

Mr. F. D. E. van Ossenbruggen. Het primitieve denken zooals dit zich uit voornamelijk in pokkengebruiken op Java en elders; Bijdragen Koninklijk Instituut, 71 (1916).

Mr. J. H. Carpentier Alting. Belangstelling in volksrecht; JubileumUitgave Indologenblad, 1816—1916.