is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Tideman. Simeloengoen (Leiden, 1922).

J. Kreemer. Atjèh (Leiden, 1922—1923, 2 dln).

R. Kern. Losse gegevens over het Alasland; Tijdschrift Bataviaasch

Genootschap, 62 (1923). Mangaradja Soangkoepon. Bataksche adat; Koloniale Studiën, 7

(1923), II.

M. Joustra. Batakspiegel (Leiden, 1926, 2e vermeerderde druk). H. J. Kohier. Habinsaran (Zutphen, 1926).

J. H. Neumann. Bijdrage tot de geschiedenis der Karo-Batakstammen; Bijdragen Koninklijk Instituut, 82 (1926), 83 (1927).

2.

Volksordening (staatsinstellingen). Political institutions. — Institutions politiques.

Het rechtswezen in het gouvernement Sumatra's Westkust; De Locomotief, 14 Augustus 1878.

Verkiezing van hoofden {in Tapanoeli] (1871—1880—1912); Adatrechtbundel VII, blz. 332—338.

Mr. P. Maclaine Pont. De eed in Mandaïling, Angkola en Toba; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1877, II.

Regeeringsrapport betreffende de standen en de rechtspraak in de Bataksche maatschappij in de onderafdeeling Sipirok (1882); Adatrechtbundel VI, blz. 9—14.

Ch. E. P. van Kerckhoff. Eenige mededeelingen en opmerkingen betreffende de slavernij in Nederlandsch-Indië en hare afschaffing; Indische Gids, 1891, I.

P. A. L. E. van Dijk. Eenige aanteekeningen omtrent de verschillende stammen (margas) en de stamverdeeling bij de Battaks; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 38 (1895).

Aanteekeningen over zweren (erdoehoem) bij de Bataks; Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 40 (1896).

Mededeeling over inlandsche rechtsgemeenschappen [in Tapanoeli] (1914); Adatrechtbundel XI, blz. 45. — Ontleend aan Mededeelingen Encyclopaedisch Bureau, 4 (1914).

Gegevens over bestuur en rechtspraak in de onderafdeeling Karolanden der residentie Oostkust van Sumatra (uit een regeeringsrapport van 1914); Adatrechtbundel XI, blz. 50—52.

C. J. Westenberg. Adatrechtspraak en adatrechtspleging der Karo-

Bataks; Bijdragen Koninklijk Instituut, 69 (1914).

Rechtsverhoudingen bij de gambircultuur [in Tapanoeli] (1914); Adatrechtbundel XII, blz. 48. — Ontleend aan Mededeelingen Encyclopaedisch Bureau, afl. 7 (1914).

H. J. Kohier. Enkele opmerkingen in verband met de reorganisatie van het Inlandsch bestuur in de Bataklanden; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 48 (1915).

D. W. N. de Boer. Haradjaon-beschouwingen; Tijdschrift Binnen¬

landsch Bestuur, 49 (1915).