is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorstel tot reorganisatie van het bestuur en de bestuursmiddelen in het gouvernement Sumatra's Westkust (Batavia, 1906).

G. de Waal van Anckeveen. Boewang en oendang-oendang nan doewapoeloeh; Sumatra-Bode, 20 Augustus 1906. — Overgenomen in Adatrechtbundel I, blz. 98—107.

H. T. Damsté. Het inlandsch bestuur in de onderafdeeling Ophir-

districten, afdeeling Loeboeq Sikaping, residentie Padangsche Bovenlanden; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 30 (1906). Ch. L. G. Palmer van den Broek. Nota over de onafhankelijke Batanghari-districten; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 49 (1907).

Uit een regeeringsrapport [over het Minangkabausche gebied] (1908); Adatrechtbundel X, blz. 210.

Mededeelingen betreffende de negriën Soengei Koemit en Talao (Midden-Sumatra); Bijdragen Koninklijk Instituut, 63 (1910).

C. Schultz. De positie der mindere Inlandsche hoofden in de Buitenbezittingen; Berichten en Mededeelingen Vereeniging Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur, No. 11 (1911).

Regeeringsrapport over adatbcstuur in de Kwantandistricten (1911); Adatrechtbundel VI, blz. 244—245.

O. P. Besseling. Het inlandsch credietwezen en de rentelooze voorschotten in Boven-Kampar; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 42 (1912).

Losse mededeeling over adathoofden (1912) [Het Minangkabausche gebied]; Adatrechtbundel VI, blz. 272. — Ontleend aan de Sumatra-Bode van 4 November 1912.

L. C. Westenenk. De inlandsche bestuurshoofden ter Sumatra's Westkust; Koloniaal Tijdschrift, 1913, I en II.

Volkshoofden in Solok (1913—1914) [Minangkabausch gebied]; Adatrechtbundel XVIII, blz. 239—242.

Mededeeling over inlandsche rechtsgemeenschappen [in het Minangkabausche gebied]; Adatrechtbundel XI, blz. 54—57. — Ontleend aan Mededeelingen Encyclopaedisch Bureau, 4 (1914).

Dr. Ph. S. van Ronkel. De invoering van ons strafwetboek ter Sumatra's Westkust, naar aanteekeningen in een Maleisch handschrift; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 46 (1914).

Rechtsverhoudingen bij de gambircultuur [in het Minangkabausche gebied] (1914); Adatrechtbundel XII, blz. 50—57. — Ontleend aan: Mededeelingen Encyclopaedisch Bureau, afl. 7 (1914).

H. W. Stap. Vallen de panghoeloe's soekoe en andere adat-hoofden in het Gouvernement Sumatra's Westkust onder art. 392 van het Inlandsch Strafwetboek?; Koloniaal Tijdschrift, 1915, II.

Dorpsinrichting (1915) [Minangkabausch gebied] ; Adatrechtbundel XVIII, blz. 242—253.

H. Beeuwkes. De wettelijke regeling der Inlandsche gemeente ter Sumatra's Westkust en haar bestaan • als rechtspersoon; Koloniaal Tijdschrift, 5 (1916), I. Met naschrift van D. G. Stibbe.