is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. G. Steek. Extract uit de reisbeschrijving naar Lebong; Bijdragen Koninklijk Instituut, 8 (1861).

Blik op de Lampongsche districten en hun bevolking; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 24 (1862), I.

H. D. Canne. Bijdrage tot de geschiedenis der Lampongs; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 11 (1862).

A. W. P. Weitzel. De Lampongs in 1856 (Gorinchem, 1862).

Europeesche oendang-oendang [op Zuid-Sumatra] (1862—1869); Adatrechtbundel VI, blz. 274—280.

A. Pruys van der Hoeven. Een woord over Sumatra I Benkoelen, II Sumatra's Westkust en Palembang (Rotterdam, 1864).

J. S. G. Gramberg. De inlijving van het landschap Pasoemah (Batavia, 1865).

J. S. G. Gramberg. Schets van Kesam, Semendo, Makakauw en Blalauw (Palembang); Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 15 (1866), overgenomen in Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1866, II.

Aanschrijving van den resident der Lampongsche districten (1869); Adatrechtbundel XX, blz. 1—3.

J. M. Ch. E. le Rütte. Mokko-Mokko ('s-Gravenhage, 1870).

Dr. H. N. van der Tutik. Brieven betreffende het Lampongsch; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 19 (1870).

[G. J. Gersen]. Oendang-oendang of verzameling van voorschriften in de Lematang-Oeloe en Ilir en de Pasemah-landen; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 20 (1873).

E. A. van Vloten. De Ranau-districten in de residentie Palembang; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1873, II.

A. W. P. Verkerk Pistorius. Palembangsche schetsen. Een dag bijde wilden; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1874, I.

J. E. H. Kohier. Bijdrage tot de kennis der geschiedenis van de Lampongs; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1874, II.

Dr. O. Mohnike. Bangka und Palembang nebst Mittheilungen über Sumatra im Allgemeinen (Münster, 1874).

St. Kdeir. Oendang-oendang peratoeran bimbang radja-radja dan radén-radén jang terpakei dalem residensi Benkoelen; Notulen Bataviaasch Genootschap, 13 (1875), bijlage C.

Oendang-oendang Simboer tjaija, verzameling van adats uit de residentie Palembang; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1876, I.

P. J. Veth. Het landschap Aboeng en de Aboengers; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 2 (1877).

Een Palembangsche piagem; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 25 (1879).

Dr. D. W. Horst. Uit de Lampongs; Indische Gids, 1880, I. Minak-Anam. Hadatsovertredingen in de Lampongsche districten,

sedert 1 Juli 1879 niet strafbaar meer; Indisch Weekblad van

het Recht, 18 (1880), No. 879. — Overgenomen in Indische

Gids, 2 (1880), II. Annexaties in Centraal-Sumatra; Tijdschrift Nederlandsch-Indië,

1880, I.