is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Sundermann. Borneo voorheen en thans (Toestanden in Zuid-

Borneo); Verhandelingen Indisch Genootschap, 23 Februari 1914.

E. Kriele. Das EvangeliuUi bei den Dajak auf Borneo (Bannen,

1915). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

P. te Wechel. Erinnerungen aus den Ost- und West^Duaun Landern (Borneo); Internationales Archiv Ethnographie, 22 (1915). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

R. W. C. Shelford. A naturalist in Borneo (London, 1916). — Uittreksels in Adatrechtbundel XXVI, blz. 522—523.

P. van Genderen Stort. Nederlandsch-, Tidoengsch-, Tinggalan-,' Dajaksche woordenlijst; Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, 61 afl. 5 (1916). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

L. Rutten. Reisherinneringen uit Zuid-Oost Boelongan; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1916. — Uittreksels1 in Adatrechtbundel XIII.

D. Habbema. Een en ander over Apo Kajan; Indische Gids, 1917, I.

I. H. N. Evans. Notes on some beliefs and customs of the

„Orang Dusun" of British North Borneo; Journal Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 47 (1917). L H. N. Evans. The orang dusun of British North Borneo; British North Borneo Herald, 1917.

F. C. A. Scholte. Beschouwingen over de afdeeling Midden-Doesoen

in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1917. — Uittreksels in Adatrechtbundel XXVI, blz. 413—418.

J. Staal. De levensloop van een Doesoen; Annalen Missiehuis Roosendaal, 28 (1917—1918).

J. Jongejans. Een en ander over Semangka; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 58 (1919).

P. te Wechel. Een korte aanteekening over de Doesoen-vrouw; Indië, 3 (1919—1920).

H. Sundermann. Religiöse Vorstellungen und darauf sich gründende Sitten und Gebrauche der heidnischen Dajak auf Borneo; Bijdragen Koninklijk Instituut, 76 (1920).

Code van de langs de Katinganrivier geldende adat (1920) [Borneo]; Adatrechtbundel XXVI, blz. 353—376.

C. Lumholtz. Through Central Borneo. 2 dln (New-York, 1920). — Uittreksels in Adatrechtbundel XXVI, blz. 477—489.

T. J. Bezemer. De binnenlandsche stammen van Borneo [in De Volken van Nederlandsch-Indië, dl I, Amsterdam, 1920].

G. F. de Bruyn Kops. De Maleiers [in De Volken van Nederlandsch-

Indië, dl L Amsterdam, 1920]. L. F. van Gent. Belastinghervorming in de residentie Zuider- en

Oosteraf deeling van Borneo; Jaarverslag Topograf ischen Dienst

in Nederlandsch-Indië voor 1919, dl 15 (1920), II. Jucundus. Over de Dajaks; Katholieke Missiën, 47, 48, 49 (1921

—1924).

21