is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adatrechtbundel III, blz. 169—-174. — Vertaling in Adatrechtbundel IX, blz. 12—15. Agrarische toestanden [in de Minahasa] ; Koloniaal Verslag 1903, blz. 176—178. — Overgenomen in Adatrechtbundel IX, blz. 5—11.

Aanteekening over grondenrecht in de Minahasa (1914); Adatrechtbundel IX, blz. 146—147.

A. P. M. Landbezit in het district Bantik; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 48 (1915).

Agrarisch reglement voor het gewest Menado. Met toelichting (Batavia, 1918).

A. L. Wawo-Runtu. De agrarische kwestie'in de Minahassa (Semarang, 1920).

Verbodsteekenen (1921) [Minahasa]; Adatrechtbundel XXII, blz. 374—375.

Grondenrecht (1921) [Minahassa]; Adatrechtbundel XXII, blz. 371—372.

5.

Schuldenrecht en delictenrecht. Debts and torts. — Les dettes et les délits.

De mapalus-vereenigingen in de Minahassa; Tijdschrift Bataviaasch

Genootschap, 13 (1864). W. J. Beek. Mapaloes; Koloniale Studiën, 1922, I. Mapaloes en tuchtrecht (1922) [Minahassa]; Adatrechtbundel XXV,

blz. 267—270.

Dr. C. L. van Doorn. De „mahapaloes wang" vereenigingen en de credietinstellingen in de Minahassa; Blaadje Volkscredietwezen, 14 (1926), No. 7.

I. De Gorontalosche kring. 1.

Het geheele adatrecht.

The customary law as a whole. — L'ensemble du droit coutumier,

Inlandsche goudgravingen (1845—1899) [Gorontalo enz.]; Adatrechtbundel XXV, blz. 272.

Dr. J. G. F. Riedel. Het landschap Bolaang-Mongondouw; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 13 (1864).

C. B. H. von Rosenberg. Reistogten in de afdeeling Gorontalo (Amsterdam, 1865).

N. P. Wilken en J. A. Schwarz. Verhaal eener reis naar Bolaang Mongondou; Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 11 (1867).

N. P. Wilken en J. A. Schwarz. Allerlei over het land en volk van Bolaang-Mongondou; Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 11 (1867).