is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pens de inheemsche rechtspraak: Bali en Lombok; Adatrechtbjwdels I, blz. 247—248; V, blz. 455—458; blz. 465—466; X, blz. 301—303; XII, blz. 324—325 en blz. 409; XVHI, blz. 433—434.

3.

Familierecht en erfrecht.

Domestic law; distribution of ef fects. — La familie et les successions.

Regelingen in zake verwantschapsrecht, huwelijksrecht en delictenrecht [op Bali] (1900—1906); Adatrechtbundel X, blz. 301— 302. — Ontleend aan mr. Ph. Kleintjes. Het staatsrecht van Nederlandsch-Indië, 2de druk (1911—1912), dl II, blz. 162— 163.

Bijdrage tot de kennis van de Hindoe-adat op Bali (Met betrekking tot het huwelijk); Recht Nederlandsch-Indië, 82 (1904).

Adatvonnissen (1917) [Bali en Lombok]; Adatrechtbundel XVIII, blz. 340—342.

P. de Kat Angelino. De adoptie volgens de Balische adat; Koloniale Studiën, 2 (1918).

G. K. B. Agerbeek. Gebruiken en gewoonten in de afdeeling ZuidBali. De Baliër van zijn geboorte tot aan zijn. dood; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 57 (1916).

Moderniseering van het erfrecht ten gunste van de vrouw en de verruiming van de sentana-keuze (1918—1922) [Bali- en Lombok] ; Adatrechtbundel XXIII, blz. 378—381.

P. de Kat Angelino. Het Balische huwelijksrecht; Koloniale Studiën, 4 (1920), I.

V. E. Korn. De beteekenis der adoptie in de Balische samenleving; Indische Gids, 1922, I.

4.

Grondenrecht. Rights on land and water. — Le régime foncier.

P. V. van Stein Callenfels. Oude oorkonde over grondenrecht (1025) [Bali en Lombok]; Adatrechtbundel XXII, blz. 413—415.

Resumé Bali. De onbebouwde gronden in de landschappen Boeleleng en Djembrana, eiland Bali (door F. A. Liefrinck) (Batavia, 1889). — Overdruk in Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 3 (1889). — Geschriften van F. A. Liefrinck: Bali en Lombok (Amsterdam, 1927).

Besluiten van den resident van Bali en Lombok, gedagteekend Singaradja 12 Februari 1901 No. 586/34 en 11 Mei 1903 No. 1817/3#{ Adatrechtbundel I, blz. 170—173.