is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. A. Rosemeier en Natadiradja. De Javaansche wetten- benevens andere bepalingen' ten dienste van landhuurders, beheerders en geëmplpijeerden van de ondernemingen in de beide Vorstenlanden. Vertaald, verzameld en bewerkt (Djokdjakarta, 1886).

C. A. Rosemeier. De toestand in de Vorstenlanden door den Heer R. Wijnen beoordeeld (Jogjakarta,, 1887).

H. K. J. van Deinse. De toestand in de Vorstenlanden (Leiden, 1887).

Ethnologisch gegeven (1894) [Vorstenlanden]; Adatrechtbundel XXV, blz. 125. -4- Ontleerfdraan Tijdschrift NederlandschIndië, 1894, L, vy

G. J. Oudemans. Javaansche wetten en andere bepalingen, geldig in Jogjakarta ten dienste van landhuurders^ beheerders en geëmployeerden van ondernemingen en van de Javaansche ambtenaren in dat gewest. Vertaald, verzameld en bewerkt door G. J. Oudemans, 3 dln (Jogjakarta, 1897, 1895, 1896).

G. P. Rouffaer. Een brutaal plagiaat; Bijdragen Koninklijk Instituut, 50 (1899).

Dr. J. Groneman. Co-operatieve vereenigingen van Javanen; Java-

k Bode, 16 Augustus 1904. Kradjan-poelisi-woonerven in Jogjakarta (1904—1916); Adatrecht. bundel XIX, blz. 351—360.

G. P. Rouffaer. Vorstenlanden; Encyclopaedie van Nederlandsch-

Indië, IV (1905), le druk.

Gemengde gegevens uit regeeringsrapporten [over de Vorstenlanden] (1908); Adatrechtbundel II, blz. 216—223.

S. de Graaff. Hervormingsplan voor de Javaansche Vorstenlanden (Batavia, 1909).

Over woonerven ter hoofdplaats Jogjakarta (1910); Adatrechtbundel XIX, blz. 346—351.

H. van Kol. De reorganisatie der Vorstenlanden; Locomotief van

12 Augustus 1911 t/m. 29 Augustus 1911. Inlandsche gegevens betreffende het adatrecht der inheemsche be* volfcing van Soerakarta (1913), bewerkt naar nota's van Kangdjeng Radën Adipati. Sasradiningrat; Adatrechtbundel VIII, blz. 258—260.

Noto Soeroto. Beknopt geschiedkundig overzicht van het Sultanaat Jogjokarto (Amsterdam, 1920).

J. H. A. Logemann. Verbetering van gegevens voor Soerakarta (1920); Adatrechtbundel XIX, blz. 371—382.

Vorstenlanden; Encyclopaedie, 2e druk, dl IV (1921).

J. Th. Petrus Blumberger. De Javanen der Vorstenlanden [in De Volken van Nederlandsch-Indië, dl II, Amsterdam, 1921].

Mr. B. ter Haar. Losse aanteekeningen over adatrecht (1921) [Vorstenlanden] ; Adatrechtbundel XXII," blz. 219—222.

Gegevens uit Imagiri (1921) [Vorstenlanden]; Adatrechtbundel XXII, blz. 222—224 (zie verbetering XXIII, blz. 277).

S. Suhari. De Gajahmati te Solo; Djawa, 2 (1922).