is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. F. K. Hansen. De eerste kerstening der MentaweiWs; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 52 (1917).

Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan. De eilanden langs de Westkust van Soernatra [in ©e Volken van Nederlandsch-Indië, dl I, Amsterdam, 1920]. >

W. Ruinen. Pcenèn op de Mentawei- eilanden; Verslagen Ëthnologenbijeènkomsten'te Amsterdam (1921—1924).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De Mentawaiers; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 62 (1923).

[Dr.] Alb. C. Kruyt. Een bezoek aan de Mentawei-eilanden; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 41 (1924).

2.

Volksordening (staatsinstellingen). Political institutions. — Institutions politiques.

3.

Familierecht en erfrecht. Domestic law; distribution of ef fects. — La familie et les successions.

4.

Grondenrecht. Rights on land and water. — Le régime f oncier.

5.

Schuldenrecht en delictenrecht. Debts and torts. — Les dettes et Ifes délits.

y. Enggano. 1.

Het geheele adatrecht. The customary law as a whole. — L'ensemble du droit coutumier.

J. van der Straaten en P. Severijn. Verslag van een in 1854 bewerkstelligd onderzoek op het eiland Enggano; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap; 3 (1855),

Djoeragan Boewang. Het eiland Enggano; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 2 (1854).

C. B. H. von Rosenbergi"Enggano en zijne bewoners; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 3 (1855).