is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Walland. Het eiland Enggano; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 14 (1864).

A. Pruys van der Hoeven. Verslag van een dienstreis naar het eiland Enggano; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 19 (1870).

Dorpsgeschil op Enggano (1883); Adatrechtbundel XXII, blz. 418 —422.

O. L. Helfrich. De eilandengroep Enggano; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1888. Dr. A. C. Oudemans. Engano, zijne geschiedenis, bewoners en voort-

;" brengselen; Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap, 1889. E. Modigliani. L'isola delle donne. Viaggio ad Engano (Milano, 1894).

Dr. Johan Winkler. Bericht über die Untersuchungsreise nach der Insel Enggano; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 46 (1903) en 50 (1907).

Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan. De eilanden langs de Westkust van Soematra [in De Volken van Nederlandsch-Indië, dl I, Amsterdam, 1920].

2.

Volksordening (staatsinstellingen). Political institutions. — Institutions politiques.

3.

Familierecht en erfrecht. Domestic law; distribution of ef fects. — La familie et les successions.

4.

Grondenrecht. Rights on land and water. — Le régime f oncier.

5. „ y

Schuldenrecht en delictenrecht. Debts and torts. — Les dettes et les délits.

d. De Sangi- en Talaud-eilanden. ;- $(f] 1.

Het geheele adatrecht

The customary law as a whole. — L'ensemble du droit coutumier.

De Sangir-eilanden in 1825, met aanhangsel: De Talautsche eilanden*; Indisch Magazijn, 1844,