is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Religions, 19e jg. dl 37 (1898). — Verspreide Geschriften,

dl n.

Dr. C. Snouck Hurgronje. E. Sachau, Muhammedanisches Recht nach schafiitischer Lehre; Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 53 (1899). — Verspreide Geschriften, dl II.

Mr. J. Sibenius Trip. Staatsblad 1835 No. 58, art. 3 R. O., art. 78 Reg. Regl. en het Kon. Besl. in Stbl. 1882 No. 152; Recht Nederlandsch-Indië, 72 (1899).

Mr. J. Sibenius Trip. Een merkwaardig vonnis; Recht NederlandschIndië, 72 (1899).

Mr. I. A. Nederburgh. Priesterrechtspraak te Batavia; Recht Nederlandsch-Indië, 72 (1899).

R. M. A. Sosro Ningrat. Het huwelijk bij de Kodja's; Bijdragen Koninklijk Instituut, 50 (1899).

Mr. I. A. Nederburgh. Priesterrechtspraak; Recht NederlandschIndië, 73 (1899).

Mr. J. Sibenius Trip. Nog eens Staatsblad N. 58; Recht Nederlandsch-Indië, 73 (1899).

Mr. A. Ellerman — Mr.' I. A. Nederburgh. Priesterraad; Recht Nederlandsch-Indië, 74 (1900).

Dr. C. Snouck Hurgronje. Islam und Phonograph; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 42 (1900). — Verspreide Geschriften, dl II.

Dr. Th. W. Juynboll. Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet (Leiden, 1903). — Duitsche uitgave (1910). 3e Hollandsche druk (Leiden, 1925).

Dr. J. Kohier. Zum Islamrecht; Zeitschrift Vergleichende Rechtswissënschaft, 17 (1905).

Dr. C. Snouck Hurgronje. L'interdit séculier (rifgèh) en H'Adhramót; Revue Africaine, No. 256 (Ier trimestre, 1905. — Verspreide Geschriften, dl III.

Dr. A. W. Nieuwenhuis. De godsdienst op Java in zijn oeconomische eh politieke beteekenis; Verhandelingen Indisch Genootschap, 27 Maart 1906.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Kusejr°Amra und das Bilderverbot; Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft', 61 (1907).

— Verspreide Geschriften, dl II.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Arabië en Oost-Indië (Leiden, 1907). — Revue de 1'histoire des religions, 29e année, tome 57 (1908). — Verspreide Geschriften, dl IV2.

Mr. A. H. van Ophuysen. De huwelijksordonnantie (Leiden, 1907).

— Zie Adatrechtbundel X, blz. 310.

Rapporten over de Mohammedaansche rechtspraak op Zuid-Celebes (1907—1908); Adatrechtbundel I, blz. 236—243.

Dr. G. A. J. Hazeu. [Over taTiq-adat] (1907); Adatrechtbundel X, blz. 315—316.