is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De inlandsche staat en de zending; Verhandelingen Indisch Genootschap, 23 October 1906.

[Dr.] Alb. C. Kruyt. De inlander en de zending (Amsterdam, 1907).

A. Kruyt. De plaats, die de Javaansche vrouw inneemt in de samenleving en in de Christengemeente; Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 52 (1908).

A. Hueting. Verordeningen aangaande de adat der inlandsche christenen op het eiland Halmahera; Bijdragen Koninklijk Instituut, 63 (1910).

H. Colijn. De inlandsche Christenen en de jongste poging tot rechtshervorming in Indië (wetten van 31 Dec. 1906); Verslag vier en twintigste Algemeene Zendingsconferentie, 1910.

Adatregelingen in de Inlandsche Kristengemeenten op Java (Batavia, 1911) [Verslagen Welvaartscommissie].

Adatregeling op Halmaheira (1911); Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 56 (1912). — Overgenomen in Adatrechtbundel VII, blz. 157—161.

Adatregelingen van christen-inlanders (1911); Adatrechtbundel VII, blz. 36—37; X, blz. 13 (1914).

Adatregelingen voor en van Christen-Bataks; Adatrechtbundel VII, blz. 44—50; XI, blz. 3—30; XX, blz. 88—114.

[Dr.] J. W. Gunning. De inlandsche Christenen (Baarn, z. j.).

Besluit nopens invoering van een burgerlijken stand voor christeninlanders in Tapanoeli (1912); Adatrechtbundel XI, blz. 31—32.

Mr. A. van Gennep. Inlandsch recht en Inlandsche Christenen; Indische Gids, 1912, I.

Dr. N. Adriani. [Over adat en adatrecht van Christeninlanders] (1912). Overzicht van de veertiende zendingconferentie, gehouden te Buitenzorg van 17—25 Augustus 1912 (Batavia, 1913). — Zie ook Adatréchtbündel XII, blz. 7—15.

Codificatie van adatregelingen voor de Inlandsche Christenen van den Sumatra-wal der residentie Tapanoeli (1913); Adatrechtbundel XI, blz. 3—13, zie ook blz. 31 vgg.

Ontwerp verordening tot regeling van den rechtstoestand der Inlandsche Christenen en der Vreemde Oosterlingen, die het Christendom belijden, met toelichting ('s-Gravenhage, 1913).

Ontwerp verordening omtrent den overgang tot en den afval van het christendom, met toelichting ('s-Gravenhage, 1913).

F. J. F. van Hasselt. De huwelijksregeling voor de Papoesche Christenen op Noord-Nieuw-Guinea; Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 58 (1914), blz. 209^-224. — Overgenomen in Adatrechtbundel X, blz. 288—299, onder den titel Adatregeling voor Christeninlanders op Noord-Nieuw-Guinea (+ 1914).

Beschrijving van het bijzondere adatrecht der Inheemsche Christenen in de Bataklanden (waarschijnlijk 1914); Adatrechtbundel XI, blz. 14—30.