is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledig stel buigingsvormen heeft; de Engelsche bijvoeglijke naamwoorden zijn onveranderlijk, terwijl de Duitsche nog ingewikkelde vormen hebben, die naar omstandigheden kunnen veranderen. Zoowel door zijn grammaticalen bouw als door zijn uitspraak, heeft het Engelsch een voorkomen aangenomen, dat zeer verschilt van het Duitsche type. Het is niet alleen een andere taal, 't is een taal van een ander type. Behalve in geringe mate wat den woordenschat betreft, vergemakkelijkt de kennis van het Duitsch het aanleeren van het Engelsch niet, en omgekeerd.

In den loop van de middeleeuwen is het Duitsch naar het oosten voortgedrongen, ten koste van de Baltische en Slavische talen. Maar de volken, die deze talen spreken, streven nu naar onafhankelijkheid en bieden aan den voortgang van het Duitsch een tegenstand, die moeilijk te breken is, zoodat het Duitsch, omgeven door beschavingstalen, zijn gebied in Europa niet kan uitbreiden. Buiten Europa had het bijna geen gebied, waar een Europeesche bevolking kon gedijen; zoodat, in de tegenwoordige omstandigheden, de geographische uitbreiding van het Duitsch tot staan gebracht is.

Met sterk vereenvoudigde grammaticale vormen leeft het Nederlandsen in Zuid-Afrika, waar het de taal van de Boeren is, maar waar het de concurrentie van het Engelsch, de taal van het Britsche rijk en van de voornaamste handelslui, ondervindt.

De Germaansche taal, die sedert de XVIIde eeuw de schitterendste plaats veroverd heeft, is degene die het meest afwijkend voorkomen heeft aangenomen, wier grammatica, zich ontwikkelend in dezelfde richting als die van de Romaansche talen, zich het verst verwijderd heeft van het algemeen Germaansche type, daarbij zelfs het Fransch overtreffend door haar geheel en al modern karakter, en wier woordenschat het grootst aantal ontleeningen vooral aan het Latijn en aan het Fransch, heeft opgenomen. Het Engelsch beheerscht Groot-Brittannië eh Ierland. Van de Keltischsprekende bevolkingen, die in Schotland, het land van Wales,

2