is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikt worden door meer dan twee millioen personen in het oosten van Bohemen en in het noord-westen van Hongarije, zijn nauw verwant met het Czechisch; er bestaat ook een CzechischSlovakische taalgroep; en het Czechisch zou den Slovakken zonder bezwaar als kuituurtaai kunnen dienen. Er was maar één hinderpaal: de Hongaarsche regeering.

Het West-Slavisch gebied had eertijds meer oppervlakte; het strekte zich uit naar het westen tot de Elbe. In het begin van de XVIIIde eeuw waren er nog Slavische dialecten aan den benedenloop van de Elbe, in 't bijzonder bij Lüchow; en men bezit woordenlijsten en kleine teksten van wat men noemt het Polabisch. Nog tegenwoordig gebruiken eenige tienduizenden in de Lausitz Slavische dialecten, die zeer verschillen van het Poolsch en het Czechisch, maar die tot dezelfde groote westelijke groep behooren; het zijn de Sorbische dialecten (men spreekt soms van de Serviërs van de Lausitz). De Sorbisch-sprekenden zijn tweetalig, en hun kuituurtaai is het Duitsch.

De Zuid-Slavische dialecten strekken zich uit van de Isonzo, die zich in de Adriatische Zee stort, tot Saloniki en de oostkust van het Balkanschiereiland. Zij worden gescheiden van het WestSlavisch en het Russisch door het Duitsch, het Magyaarsch en het Roemeensch.

Men onderscheidt twee typen: in 't oosten, het Boelgaarsche; in 't midden, het Servisch-Kroatische, dat in het westen voortgezet wordt door het Sloveensch. Maar het is onmogelijk ergens een nauwkeurige grens aan te geven tusschen deze groepen; de plaatselijke dialecten vormen een onafgebroken reeks van het Boelgaarsch tot het Sloveensch; men kan niet zeggen waar het Sloveensch begint en waar het Servisch-Kroatisch eindigt, omdat van verre gekomen Servisch-Kroatische nederzettingen zich naast Sloveensch-sprekende bevolkingen geplaatst hebben, en de discussies over de grens tusschen de Servische en Boelgaarsche dialecten in Macedonië worden vertroebeld door politieke overwegingen en missen nagenoeg allen wetenschappelijken zin. Men